Potem ko je ljubljanska mestna občina konec prejšnjega meseca končala prenovo otroškega igrišča na Bonifaciji 5 na Viču, so zdaj končali še prenovo igrišča na Prušnikovi ulici 9. Kot so pojasnili na občini, so odstranili stara igrala, ki so bila dotrajana, in namesto njih namestili nova. Otroci se tako na Prušnikovi odslej lahko zabavajo na novi dvojni gugalnici, prevesni gugalnici, plezalnem stolpu s toboganom in na vzmetnem igralu.

V prenovo tudi igrišče na Majaronovi

Šentviško igrišče na Prušnikovi in igrišče na Viču, kjer so minuli mesec na dvorišču tamkajšnjih večstanovanjskih stavb dotrajana igrala zamenjali z novo gugalno košaro, prevesno gugalnico, igralno kletko, plezalnim stolpom s toboganom in vzmetnim igralom, pa nista edini manjši igrišči, ki jima bo občina v prihodnje zagotovila prenovljeno podobo. Že konec julija so se namreč lotili tudi prenove otroškega igrišča Flandrova, prejšnji teden pa so začeli tudi obnovo igrišča v Novem Polju na cesti IV/64. Tam so ohranili le dvodelno gugalnico, preostala dotrajana igrala pa po nedavnih napovedih zamenjali z novimi. Dotrajana igrala bodo na občini zamenjali tudi na otroškem igrišču na Majaronovi ulici v Savskem naselju, že pred časom pa so napovedali tudi prenovo igrišča na Cesti 24. junija.

Meščani pa bi si ob tem želeli prenove tudi nekaterih drugih otroških igrišč v soseskah. Občan je denimo na portalu Pobude meščanov opozoril, da so »zelo zmahana« vsa otroška igrišča na območju Smrtnikove, Kunaverjeve in Klopčičeve ulice, vključno s tamkajšnjim šolskim igriščem. »Nujno je treba na novo postaviti otroško igrišče v osnovni šoli in prenoviti druga igrišča v naselju,« je zapisal avtor pobude. Na občinskem oddelku za gospodarske dejavnosti in promet so v odgovor zapisali, da je na omenjenem območju v pristojnosti občine samo vzdrževanje otroškega igrišča na Kunaverjevi, ki je bilo obnovljeno leta 2014. »Igrišče je vzdrževano skladno s planom vzdrževanja javnih zelenih površin občine. Šolska igrišča niso vključena v plan vzdrževanja javnih zelenih površin, temveč so v pristojnosti šol,« so dodali na občini.

Tri kategorije otroških igrišč

Omenjena otroška igrišča, ki jih je občina nedavno ali pa jih bo v kratkem prenovila, so igrišča tretje kategorije. Občina namreč otroška igrišča razvršča v tri kategorije, in sicer glede na obiskanost in zahtevnost vzdrževanja. Igrišča tretje kategorije so najštevilnejša, sodeč po podatkih na občinski spletni strani jih je okoli 160. To so predvsem manjša igrišča v soseskah, kjer je predvideno vzdrževanje enkrat do dvakrat na teden. Pri nekaterih tovrstnih igriščih tudi še niso urejena lastniška razmerja, »zato občina skrbi zanje toliko časa, da se stvari razjasnijo«.

Po mestu je posejanih približno 42 otroških igrišč druge kategorije, torej igrišč, kjer se igra nekoliko manj otrok in jih je treba urediti dvakrat ali trikrat na teden, šestnajst igrišč pa so na občini uvrstili v prvo kategorijo. Ta so najbolj obiskana, zato zanje skrbijo vsak dan. Med igrišči prve kategorije so bolj poznana otroška igrišča v Severnem mestnem parku za Bežigradom, Šmartinskem parku ob Šmartinski cesti ter v parkih Tivoli in Kodeljevo.