Območje krajevne skupnosti Marija Gradec v Laškem bo v bližnji prihodnosti temeljito spremenilo svojo podobo. Trenutno je na tem območju veliko gradbišče, saj poleg nadgradnje železniškega odseka Zidani Most–Celje poteka tudi gradnja novega podvoza, ki bo omogočal vožnjo tudi avtobusom. Do prihodnjega leta bo v neposredni bližini čez reko Savinjo zgrajen še nov most, ki bo za Laško pomenil trajno prometno rešitev, saj naj bi nanj preusmerili ves tranzitni promet, s čimer bodo razbremenili mestno jedro.

Tudi poplavna varnost bo večja

Izvedba investicije spada v sklop projekta nadgradnje železniške proge Zidani Most–Celje, ki ga sofinancira EU. Vrednost investicije je dobrih šest milijonov evrov, gradbena dela pa izvajajo podjetja Kolektor, Impressa Polese in VOC Celje. Novi podvoz v Marija Gradcu bo predvidoma odprt že to jesen, ko bo končana tudi gradnja še enega mostu, in sicer čez potok Lahomnica. Potek del si je minuli teden v Laškem osebno ogledala tudi ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek s svojo ekipo, saj gre za enega največjih infrastrukturnih projektov v državi, Marija Gradec pa je pomembna infrastrukturna točka, ki jo je treba urediti in s tem zagotoviti ustrezne državne, regijske in lokalne povezave na tem delu laške občine. Po drugi strani pa bo zagotovljena tudi večja poplavna varnost občine. »Občina Laško je že v letu 2001 začela resneje prostorsko umeščati protipoplavne ukrepe ter sprejela lokacijski načrt vse od železniškega mostu v Laškem z rešitvami marijagraškega ovinka pa do potrebnih ukrepov na Savinji vse do Udmata. Del protipoplavnih ureditev je država uredila že v letu 2012 s prestavitvijo marijagraškega ovinka za 60 metrov, kar omogoča večjo pretočnost ob intenzivnejših padavinah. Lani pa je država oziroma ministrstvo za infrastrukturo skupaj z Direkcijo RS za infrastrukturo začela še izvedbo del na odseku Laško jug,« je povedal župan občine Laško Franci Zdolšek. Pristojni so po ogledu gradbišča ugotovili, da je napredek že viden, in verjamejo, da se bo uspešno nadaljeval in prihodnje leto tudi končal.

Ob vsakem deževju podvoz poplavljen

»Naselje Marija Gradec je v laški občini tisto, ki je nujno potrebovalo ustrezne rešitve. Zavedamo se namreč, da ustrezne cestne povezave Laškega z vzhodnim delom občine ter širšim območjem Kozjanskega pravzaprav ni, saj donedavni podvoz ni bil dovolj visok niti širok, da bi omogočil vožnjo avtobusom in tovornim vozilom. Prav tako je bil ob vsakem močnejšem deževju podvoz poplavljen in zato neprevozen,« je še dejal Zdolšek. Občina si je vrsto let prizadevala tudi za ureditev preostale infrastrukture in v ta namen sprejela ustrezen odlok, s čimer je ustvarila zakonsko podlago za gradnjo novega podvoza proti Marija Gradcu pod železniško progo z vsemi preostalimi navezavami infrastrukture ter gradnjo novega mostu čez reko Savinje v skupni dolžini 110 metrov.