Pivčeva je dejala, da so v petek gostili 15 delegacij ministrstev iz različnih članic EU in držav pristopnic k uniji ter obravnavali zelo pomembno temo, ki je tudi rdeča nit sejma.

»Podpisali smo skupno deklaracijo, s katero se zavezujemo k sodelovanju in usmerjenemu delu pri ustvarjanju in prenosu znanj v prakso, pri modernizaciji in tehnološkem napredku kmetijstva,« je povedala, današnji uvodni del srečanja, na katerem so gostili tudi komisarja Hogana, ki je bil na Agri prvič, pa je ocenila kot znak dobrega sodelovanja in dogovorov.

Po besedah ministrice je Agra eden od evropsko najpomembnejših dogodkov za promocijo ter srečevanje različnih deležnikov v kmetijskem in agroživilskem prostoru. »Mislim, da ta dogodek ustvarja tudi prostor številnih strokovnih diskusij o aktualnih tematikah in je priložnost za poslovna srečanja, na katerih sklepamo mnoge pomembne poslovne dogovore,« je povedala Pivčeva in pozvala k sodelovanju pri oblikovanju nove strategije slovenskega kmetijstva.

»Potrebujemo veliko mero sodelovanja, usmerjenost v pridobivanje novih znanj, generacijsko prenovo, veliko podjetniškega duha ter najbolj veliko mero zaupanja in sodelovanja med vsemi deležniki v verigi preskrbe s hrano,« je dejala. Prepričana je, »da to vsi skupaj zmoremo, da bomo tukaj dobili odgovore na številna odrta vprašanja«.

Tudi Hogan meni, da se je pomembno pogovarjati z vsemi deležniki, zlasti pa prisluhniti kmetom, ki jim moramo priznati tudi pomembno vlogo pri pridelovanju varne hrane.

Hogan, ki je pristojen tudi za razvoj podeželja, pravi, da je to področje pomembno tudi za Slovenijo, pri čemer je izpostavil koncept pametne vasi, kjer je Slovenija prevzela vodilno vlogo že s konferenco aprila 2018 na Bledu. Tudi Hogan namreč podpira prizadevanja za podporo podeželju, kjer bi tako ostalo več prebivalstva.

Predsednik uprave Pomurskega sejma Janez Erjavec pa vidi pomen sejma tako v slovenskem kot mednarodnem prostoru, saj so tu vse ustanove, ki so s kmetijstvom povezane, pa tudi - ob deželi partnerki, avstrijski Štajerski - 20 tujih delegacij, kar po njegovem potrjuje pomen Agre.