Oprema je bila po navedbah UKC v treh od štirih sklopov že kupljena, za en sklop pa zaradi revizije postopek javnega naročanja še poteka.

Gradnja novega laboratorija je začetek konsolidacije laboratorijske dejavnosti in vzpostavitve enotne laboratorijske službe v UKC Ljubljana. »Ob zaključku projekta bomo z novimi kapacitetami opravljali vse več storitev, ki jih zdaj še ne moremo sami oziroma jih naročamo pri zunanjih izvajalcih,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Postopek skupnega javnega naročanja za vzpostavitev združenih laboratorijev s spremljajočimi prostori skupaj izvajata klinični center in ministrstvo za zdravje. Ministrstvo nastopa kot naročnik v delu, ki se nanaša na izvedbo vseh gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter dobavo in namestitev vse opreme, UKC Ljubljana pa v delu, ki se nanaša na nakup diagnostičnega potrošnega materiala za obdobje sedmih let in pogarancijsko vzdrževanje laboratorijskih aparatov za obdobje petih let.

Kot so spomnili, je po izdaji odločitve o oddaji naročila za gradbena dela družba Kolektor Koling maja letos vložila zahtevek za revizijo, ki pa jo je nato umaknila. Ministrstvo, klinični center in družba Sicea so nato julija sklenili pogodbo za izvedbo gradbenih del. Izvajalec mora vse pogodbene obveznosti izvesti najpozneje v 12 mesecih od uvedbe v delo, torej do avgusta 2020.