Ker se v Civilni iniciativi za izgradnjo obvoznice Vodice vse bolj zavedajo, da ministrstvo za infrastrukturo in Dars ne bosta izpolnila obljube in še letos začela graditi obvoznice mimo Vodic, ki bi morala biti končana prihodnje leto, se znova pripravljajo na zaostrovanje pritiskov. Ne izključujejo niti organizacije ponovnih protestov z zaporo Kamniške ceste, a se bodo o zaporah dogovarjali v septembru, pravi Branko Bogovič, pobudnik in predsednik civilne iniciative, ki šteje okoli 1200 članov.

»Prometne razmere v Vodicah so iz dneva v dan bolj nevzdržne, zlasti zaradi bližnje industrijske cone v Žejah pri Komendi, kjer je zaposlenih okoli 7000 ljudi in katere gradnja se pravkar končuje. Gre za največjo industrijsko cono v Sloveniji, ki je bila zgrajena brez ustrezne povezovalne ceste na avtocesto,« izpostavlja Bogovič.

Promet se povečuje

Petnajst po začetku priprav na gradnjo obvoznice po Bogovičevih besedah skozi Vodice dnevno pelje že okoli deset tisoč osebnih vozil in 1700 težkih tovornih vozil. Vozijo po cesti, ki ne omogoča srečanja dveh nasproti vozečih tovornjakov, zato se kljub omejitvi hitrosti pogosto dogaja, da tovornjaki zapeljejo na pločnik, kjer ogrožajo pešce in še zlasti šolarje. »Tudi količke ob cesti vztrajno podirajo,« je gorek Bogovič, ki ga najbolj skrbi povečan promet iz cone v Žejah, prav tako pa se bo po njegovih besedah promet še dodatno povečal zaradi skorajšnjega dokončanja mengeške obvoznice.

V iniciativi pričakujejo, da se bodo na ministrstvu za infrastrukturo in Darsu nemudoma lotili dela in pospešili priprave na gradnjo obvoznice, hkrati pa odgovorili tudi na vrsto vprašanj, ki so jim jih zastavili že pred dvema letoma, ko so jim na ministrstvu za infrastrukturo zagotovili, da je Dars že pridobil skoraj 89 odstotkov potrebnih zemljišč, da poteka novelacija dokumentacije, ki je bila pripravljena že leta 2012, in da bodo novelirali tudi vsa soglasja. Takrat so jim zagotovili, da je bil projekt obvoznice uvrščen v predlog šestletnega plana, da bodo v letu 2018 pridobili gradbeno dovoljenje in leta 2019 začeli graditi, še enkrat spomni Bogovič.

Gradbeno dovoljenje v rokah Darsa

V civilni iniciativi pravijo, da naj bi se po njihovih informacijah zapletalo pri pridobivanju soglasij h gradbenemu dovoljenju, čeprav so bila vsa leta 2011 že pridobljena, a so zaradi neaktivnosti pristojnih potekla. Menda je največja težava pri ponovni presoji vplivov na okolje, ki se niso spremenili, a so v pristojnosti Agencije RS za okolje, ki po njihovih besedah ni znana po pretirani hitrosti pri izdajanju soglasij. Zato terjajo odgovore, zakaj pristojni niso izpolnili obljub izpred dveh let, zakaj je treba že pridobljena soglasja ponovno pridobivati, in če jih je že treba, zakaj jih ne morejo pridobiti prednostno. Zanima pa jih tudi, zakaj ni že sama gradnja obvozne ceste Žeje–Vodice uvrščena med prednostne naložbe.

Za odgovore smo DRSI in Dars zaprosili tudi na Dnevniku. Na DRSI so že pred letom dni pojasnili, da je za pridobitev zemljišč, soglasij in gradbenega dovoljenja za gradnjo obvoznice Vodice zadolžen Dars, oni pa za pripravo investicijske dokumentacije in samo gradnjo. Kot so dejali, bodo projekt prevzeli po pridobitvi pravnomočnega gradbenega dovoljenja. Gradnjo bo vodila DRSI, ki je lani investicijski projekt Obvoznica Vodice uvrstila v proračun RS, projekt je prav tako uvrščen v predlog šestletnega načrta, so potrdili.