V zadnjem času je na trgih prisoten strah pred recesijo. To se odraža predvsem na obvezniških trgih, kjer so donosnosti državnih obveznic rekordno nizko. Tako je donos 30-letne ameriške državne obveznice prejšnji teden padel pod 2 odstotka, donos desetletne pa pod 1,5 odstotka. Za kratek čas je za manjšo paniko poskrbela tudi inverzna krivulja donosnosti. Tako je donosnost desetletne obveznice padla pod donosnost dvoletne obveznice. Ta pojav, ki je v preteklosti večkrat pravilno napovedal recesijo, so zaznali prvič po finančni krizi. Kljub vsemu je v preteklosti, ko je prišlo do inverzne krivulje donosnosti, trajalo še približno dve leti, da je prišlo do recesije. Delniški trgi pa so po začetnem strahu še eno leto večinoma pridobivali.

Čeprav se recesije nikoli ne da napovedati, je kljub zaskrbljenosti in recesijskim znamenjem na finančnih trgih najverjetneje, da v prihodnjih dvanajstih mesecih recesije v ZDA še ne bo. Razlogov je več. Centralne banke po vsem svetu vodijo zelo ohlapne denarne politike, v prihodnjih mesecih pa bodo uvedle še dodatne monetarne vzpodbude. Centralnim bankam se pridružujejo tudi vlade. V Nemčiji naj bi tako načrtovali, da začasno opustijo pravilo o uravnoteženem proračunu in povečajo zadolženost ter tako pridobijo sredstva za spodbude gospodarstvu v višini 50 milijard evrov.

Tudi na Kitajskem bo država s fiskalnimi vzpodbudami pomagala blažiti posledice trgovinske vojne. Potrošnik v ZDA je še vedno v dobri kondiciji, kar kažejo zadnji podatki o prodaji na drobno. Rekordno nizka brezposelnost skrbi za močno domače povpraševanje.