Skupina raziskovalcev na Nizozemskem je meritve krvi opravila s pomočjo baze podatkov 44.168 ljudi, starih med 18 in 109 let, ki jih je pri posameznikih pridobivala skozi daljše časovno obdobje. Podatki so vključevali zapise o smrti in meritve 226 različnih snovi v krvi. Tako so v krvi analizirali 14 ključnih presnovnih snovi, na podlagi katerih so potem skušali določiti, kdaj naj bi posameznik umrl.

Smrt so želeli napovedati 7603 Fincem, katerim so meritve krvi prvič odvzeli leta 1997. Na podlagi 14 izbranih presnovnih snovi so s 83-odstotno natančnostjo napovedali smrti analiziranih, ki so se zgodile v naslednjih petih oziroma desetih letih. Pri napovedovanju smrti ljudi, starejših od 60 let, pa se je ta odstotek zmanjšal na 72, poroča Ars Technica.

Informacije o napovedi smrti bodo v prihodnosti vplivale na način zdravljenja pacientov

Za dejavnike, ki signalizirajo alarmno zdravstveno stanje, vsekakor ne slišimo prvič. Mednje spadajo bolezni srca, rak in sladkorna bolezen. Pri omenjenih boleznih je pogosto problematičen povišan krvni sladkor, preveč holesterola, ali pa zmanjšanja koncentracija albumina v krvni plazmi, ki privede do bolezenskih stanj, poškodb jeter, ledvic, kože, ipd. »Kljub temu kombinacija 14 presnovnih snovi v krvi v primerjavi s konvencionalnimi dejavniki očitno izboljšuje napoved smrtnosti za 5- do 10-letno obdobje,« pravijo avtorji.

»Rezultati kažejo, da bi se lahko takšno metabolično profiliranje uporabljalo za usmerjanje oskrbe pacientov, če bi to seveda še dodatno potrdile druge primernejše, klinične raziskave,« ob tem navajajo. V prihodnosti se bo s podobnimi spoznanji verjetno lažje odločiti, ali je na primer smiselno pri nekaterih pacientih še opraviti operacijo. Po drugi strani so lahko informacije o napovedi smrti za nekatere bolnike velika motivacija, da spremenijo način življenja in začno živeti bolj zdravo.