V konzorciju družb Markomark Nival, Nival Invest in Ekorel so vendarle vložili zahtevek za revizijo, četudi so o tem tik pred zdajci še kolebali. Prejem revizijskega zahtevka so tudi že potrdili v družbi 2TDK. »Naročnik bo zahtevek v predrevizijskem postopku preučil in po predhodnem preizkusu zahtevka sprejel odločitev v osmih delovnih dneh,« so dejali v 2TDK.

Spomnimo, omenjeni konzorcij je bil pripravljen mostova in galerijo čez dolino Glinščice – to je prvi izmed treh pričakovanih razpisov v sklopu megaprojekta drugega tira – zgraditi za 8,5 milijona evrov. Njegova ponudba je bila edina cenejša od 9,4 milijona evrov, kar je vrednost, ki jo za gradnjo teh objektov predvideva investicijski načrt, zato ga je družba 2TDK najprej izbrala za izvajalca. Konzorcij Kolektorja CPG, Rika in Pomgrada bi dela izvedel za 13,5 milijona evrov, podjetje Godina pa za 14,3 milijona evrov. Pozneje je 2TDK razveljavil svoj izbor gradbinca, ker so ugotovili, da naj bi izbrani konzorcij ponaredil svoje reference. Konkretno, podporni zid, ki so ga skupaj s podizvajalci gradili v Pesnici, naj ne bi bil dolg najmanj petdeset metrov in visok najmanj osem metrov. To v 2TDK trdijo na podlagi podatkov v dokumentu projekta izvedenih del.

Marko Glavinič in Aleksander Schara, direktor vodilnega partnerja konzorcija in predstavnik družb Markomark Nival, Nival Invest in Ekorel, sta povedala, da so v svojem zahtevku za revizijo podrobno navedli »dejstva in kršitve, ki jih je 2TDK storil pri sprejemu odločitve«.

Očitki v revizijskem zahtevku

Konkretno, v konzorciju družbi 2TDK očitajo, da njihova odločitev ni obrazložena, kar je v neskladju z zakonom o javnem naročanju in načelom transparentnosti. Družba 2TDK, trdijo, tudi ni z ničimer pojasnila »konkretne vsebine dodatnih preverjanj in tega, zakaj je ugotovila neustreznost reference«. Menijo, da je 2TDK ravnal v nasprotju z lastno razpisno dokumentacijo, saj bi moral, če je dvomil v verodostojnost reference, zahtevati njeno zamenjavo ali zamenjavo podizvajalca, ki ne izpolnjuje pogojev, česar ni storil. »Odločitev 2TDK, da referenca ni ustrezna, je neutemeljena,« so sklenili.

V 2TDK medtem zatrjujejo nasprotno: »Strokovna komisija 2TDK je v okviru pregleda in ocenjevanja ponudbe družb Markomark Nival, Nival Invest in Ekorel pridobila neodvisno strokovno mnenje gradbene stroke, iz katerega izhaja, da je predložena referenčna izjava neustrezna.«

Mimogrede, v konzorciju so v preteklosti pridobili precej izkušenj z vlaganjem revizij in gola statistika se nagiba njim v prid; od leta 2012 sta družbi Markomark Nival in Nival Invest po javno dostopnih podatkih vložili štirinajst revizijskih zahtevkov, od tega je državna revizijska komisija (Dkom) ugodila kar desetim.

Dokazila

V konzorciju še poudarjajo, da lahko vse svoje trditve v zvezi z izpolnjevanjem referenc dokažejo z navedbami v gradbenem dnevniku, ki sta ga podpisala odgovorni nadzornik naročnika Metod Krajnc in odgovorni vodja del, dnevnik pa izkazuje višino podporne konstrukcije nad osem metrov.

»Metod Krajnc je poleg izvajalca prav tako podpisan v potrjeni končni situaciji, v kateri je izrecna izjava investitorja oziroma nadzornega organa, da so dela, izkazana v tej situaciji, resnična v navedenih količinah in da so vrste in količine del vnesene na podlagi podatkov iz gradbene knjige,« svoja dokazila navajajo v omenjenem konzorciju. »Razpolagamo pa tudi z mnenjem strokovnjaka gradbene stroke, sodnega cenilca, da je višina kamnito-betonskega zidu več kot osem metrov (natančneje 8,2 metra) v dolžini 51,11 metra. Tako torej ni nobenega dvoma o izpolnjevanju zahtevane višine podporne konstrukcije. Družba 2TDK je nepravilno sklenila, da referenca ni ustrezna,« poudarjajo. Vso dokumentacijo so priložili zahtevi za revizijo.

Koliko časa bo trajalo odločanje?

Če bo Dkom zavrnil njihov zahtevek za revizijo, bo družba 2TDK v najkrajšem možnem času objavila nov razpis. Ni pa to nujno, saj lahko Dkom zahtevku ugodi in potrdi prvotni izbor gradbinca. Z novim razpisom bi sicer družba 2TDK kar najbolj zmanjšala tveganja, četudi bi bile ob višanju trenutnih cen v gradbeništvu verjetno nove ponudbe nekoliko dražje. V primeru objave novega razpisa bi verjetno družba 2TDK tudi omejila najvišjo vrednost še sprejemljivih ponudb, česar v prejšnjem razpisu ni storila.

V 2TDK bodo torej odgovorili v osmih delovnih dneh, nato bo o pritožbi presojal Dkom. Koliko časa bo trajal postopek, ni mogoče napovedati. Nezavezujoči zakonski rok je sicer petnajst dni, a Dkom lahko svoje odločanje podaljša. V povprečju Dkom odločitev sprejeme v roku dveh mesecev.