Skupina Triglav je v tem času ustvarila 34,7 milijona evrov čistega dobička oziroma 16 odstotkov več kot lani v enakem obdobju. Dober rezultat je predvsem posledica preseganja rasti čistih prihodkov od zavarovalne premije nad rastjo čistih odhodkov za škode premoženjskih zavarovanj. Škodni količnik na nivoju skupine se je v letošnjem prvem polletju znižal na 65,1 odstotka s 66,5 odstotka v lanskem prvem polletju. Omenjeni rezultat odločilno prispeva k možnosti izvrševanja začrtane dividendne politike Skupine Triglav, katere namen je tudi prihodnje leto delničarjem izplačati vsaj 2,5 evra na delnico. To pri aktualnem tečaju delnice skupine na Ljubljanski borzi pomeni skoraj 8-odstotni dividendni donos. Glede na to, da so daljša obdobja gospodarske rasti praviloma zelo ugodna za zavarovalniško dejavnost, in glede na to, da se v poslovni regiji Skupine Triglav (Slovenija, Hrvaška, Srbija, Črna gora, BiH, Severna Makedonija) v prihodnjih letih pričakuje nadaljevanje gospodarske rasti, lahko računamo na izvrševanje te dividendne politike tudi po letu 2020.

Skupina Triglav je v prvem letošnjem polletju sicer dosegla 10-odstotno rast konsolidirane kosmate premije, kar znaša 630 milijonov evrov, in ustvarila 34,7 milijona evrov čistega dobička, kar je 16 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Rast premij je bila dosežena na večini trgov in je večinoma presegala rast celotnega trga. V Sloveniji, kjer Triglav zbere 76-odstotni delež konsolidirane premije, je bila rast premije v povprečju 8-odstotna (rast trga je bila 7-odstotna) in na trgih zunaj Slovenije 10-odstotna. Skupina je dosegla rast premije v vseh treh segmentih zavarovanj. V segmentu premoženjskih zavarovanj je bila rast 10-odstotna, v segmentu zdravstvenih zavarovanj 21-odstotna, premije življenjskih in pokojninskih zavarovanj pa so bile višje za manj kot odstotek.

Škodno dogajanje v prvi polovici leta je bilo relativno ugodno, obračunani kosmati zneski škod skupine so znašali 335 milijonov evrov, kar predstavlja 2-odstotno medletno rast. Skupina Triglav se lahko pohvali tudi z bonitetno oceno A, ki ji jo je dala bonitetna agencija Standards and Poors.

Skupina Triglav je po tržni kapitalizaciji četrta največja slovenska družba. Njene delnice so tretje najlikvidnejše na Ljubljanski borzi in so v prvega pol leta pridobile 4,3 odstotka vrednosti. Z upoštevanjem dividendnih izplačil je celotna donosnost delnice v letošnjem prvem polletju znašala 12,2 odstotka. Za primerjavo, v enakem obdobju je slovenski borzni indeks SBI TOP pridobil 9,5 odstotka. Kljub temu gre še vedno za poceni oziroma neprecenjeno delnico. Glede na pričakovane ravni gospodarskih rasti v poslovni regiji Skupine Triglav in glede na napovedi Evropske centralne banke o povišanju likvidnosti v območju evra v bližnji prihodnosti lahko tudi v prihodnjih letih pričakujemo nadaljnjo uspešnost skupine.