Dogajanje v Žusterni, kjer je bilo kopališče zaradi fekalnega onesnaženja v celoti zaprto 10 dni, teden dni pa je obratovalo le v zmanjšanem obsegu, je dodobra razburkalo Obalo. Komunalno podjetje Marjetica Koper je zajezilo hudourniški iztok v morje in meteorno vodo prečrpava, da se ne izliva v morje. Kanalizacijske vode so v podjetju že pregledali in niso odkrili napak, pregled meteornega sistema pa naj bi, kot so za STA povedali v torek, zaključili v približno tednu dni. Skupina občanov, ki se je poimenovala zavedni občani Mestne občine Koper, pa je zaradi suma storitev kaznivih dejanj obremenjevanja in uničevanja okolja, nevestnega dela v službi in neodvrnitve nevarnosti vodstvo Marjetice naznanila policiji. Občani so prepričani, da sta podjetje in njegov direktor Alfred Draščič zamolčala onesnaženje in opustila dolžnost preprečitve nastale škode in obveščanja pristojnih služb, danes poročajo Primorske novice.

Težave s prisotnostjo fekalij v morju dobro poznajo tudi v Občini Piran. Kot je za STA pojasnil direktor Okolja Piran Gašpar Gašpar Mišič, imajo slabo izkušnjo s Hotelom Lucija, ki je bil namesto na fekalno v celoti priklopljen na meteorno kanalizacijo, a jim je uspelo to napako 3. avgusta sanirati, ter območjem fakultete za turistične študije - Turistica.

Po Gašpar Mišičevih besedah so bili namreč tudi zasebni stanovanjski objekti nad fakulteto na kanalizacijo priklopljeni napačno, tako da so se fekalije stekale v meteorno kanalizacijo, prek te pa v morje. Na tem območju je bil v kopalni sezoni pred dvema letoma tak problem kot v Žusterni, je spomnil. Tam je zdaj črpališče, ki mora stalno obratovati. Okolje Piran je glede na slabe izkušnje lastnike objektov pred tednom dni pozvalo, naj preverijo stanje priklopa objekta na javno kanalizacijsko omrežje. "Vsak dan dobimo prijave bodisi od lastnikov bodisi od sosedov, naj preverimo priključke. To bomo naredili brezplačno," je povedal Gašpar Mišič.

Piransko komunalno podjetje je po njegovih besedah odkrilo že nekaj deset nepravilnih priključkov, nekateri so bili sanirani takoj, so pa tudi primeri, ko se napake urejajo več kot dve leti, je bil kritičen.

Okolje Piran pod njegovim vodstvom izvaja tudi preventivne preglede kanalizacijskega omrežja. "Tam, kjer bomo ugotovili, da so črni izpusti, bomo nepravilen priključek brez opozorila lastnikov zacementirali oz. zapurpenili. Pa naj nas tožijo," je napovedal odločen boj proti lastnikom, ki s postopki zavlačujejo in nočejo sanirati napake. Priznal je, da ne ve, ali ima tak ukrep zakonsko podlago, a se mu zdi pomembno, da se ne ogroža razvoja turizma in da je morje varno za kopanje. Med problematičnimi objekti je izpostavil višje ležeče stanovanjske hiše, katerih kletne prostore so lastniki predelali v apartmaje. Namesto da bi kupili črpalko in se z njeno pomočjo priključili na fekalno kanalizacijo, so izkopali najbližje diagonale in se priklopili na meteorno kanalizacijo, s čimer fekalije izpuščajo v morje.

Je pa Gašpar Miščič kritičen do zakonodajalca, ki je sprejel zakon, po katerem za pridobitev uporabnega dovoljenja za nek objekt ni več obvezen tehnični pregled, v okviru katerega so komunalna podjetja lahko odkrila nepravilne kanalizacijske priključke.

Bolj mirno pa je v izolski občini. "V občini Izola so vsi objekti ob morju priključeni na javno kanalizacijo. Črnih priključkov z neposrednim izpustom v morje nismo zasledili. Ne glede na to, pa kanalizacijski sistem redno pregledujemo in v primeru ugotovitve nepravilne izvedbe priključevanja, sproti nemudoma ukrepamo," so za STA povedali na Komunali Izola.