Nadzor nad delom treh inšpektorjev za okolje, ki so nadzirali delo podjetja Termit od leta 2012 naprej, ni pokazal nepravilnosti, so danes potrdili na Inšpektoratu za okolje in prostor. O delu inšpektorjev je po opravljeni neodvisni strokovni analizi tal in vode na deponiji Drtija podjetja Termit v Moravški dolini, ki jo je naročil še prejšnji minister Jure Leben, podvomil sedanji okoljski minister Simon Zajc. Analiza je namreč ugotovila nastanek okoljske škode, medtem ko inšpektorji škode pri svojem delu nikoli niso zaznali.

Neodvisno strokovno analizo pod okriljem agencije za okolje, ki je pokazala onesnaženost tal, podzemnih in izcednih vod, so opravili aprila, skrb zbujajoče rezultate pa so predstavili julija, ko je zaradi očitnih razhajanj ugotovitev enih in drugih minister Zajc odredil izredni nadzor nad delovanjem okoljske inšpekcije in postopkom izdaje okoljevarstvenega dovoljenja podjetju Termit. Želel je odgovore, kako so lahko predhodni nadzori in analize kazali, da je v Moravčah vse v redu, analiza pa, da so tla in vode močno onesnažene. A kot kaže, odgovorov ni dobil.

Odgovorov še vedno ni

Delo treh inšpektorjev je preverila tričlanska komisija. Ta je pri pregledu inšpekcijskih zapisnikov ugotovila, da v nobenem primeru ni šlo za to, da inšpektor ne bi ukrepal v skladu z zakonom o varstvu okolja, so zapisali na inšpektoratu. Dodali so, da izredni nadzor ni podal podlage za inšpekcijsko ukrepanje, saj so vsi pridobljeni podatki izkazovali, da Termit deluje v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem.

»Rezultati monitoringov, ki so jih za Termit opravljale pooblaščene ustanove, in ostali dokumenti, ki jih je inšpektor preverjal v Termitu, so izkazovali, da Termit deluje v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem,« so bili jasni na inšpektoratu in za primer izpostavili poročilo o hidrogeoloških in kemijskih preiskavah podzemne vode na območju Drtije iz septembra 2018, ki ga je izdelal IRGO, Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje.

To poročilo navaja, da je glede na rezultate kemijskih analiz stanje podzemne vode dobro, vrednosti indikativnih parametrov so pod mejo detekcije, vrednosti preostalih parametrov pa pod mejo, določeno s pravilnikom o pitni vodi. Tudi iz monitoringov, ki jih je inšpektor preverjal, ni bilo razvidnih nobenih indicev, ki bi kazali na okoljsko škodo, so pojasnili na okoljskem inšpektoratu, kjer je inšpektor zaradi novih dejstev v poročilu Arso, ki ugotavlja povzročeno okoljsko škodo, junija nemudoma odredil prepoved nadaljnje predelave odpadkov.

V Termitu ne sprejemajo odpadkov

V podjetju Termit se julijske prepovedi, na katero so se pritožili, držijo in ne sprejemajo odpadkov. Na sprejemu in predelavi odpadkov do takrat zaposlene delavce so prerazporedili na druga delovna mesta znotraj podjetja. Izsledke analize Arsa zavračajo, interpretacijo rezultatov pa označujejo kot nestrokovno.

»Poročilo ne upošteva ustreznih mejnih vrednosti, poleg tega je bilo vzorčenje narejeno na porušenih vzorcih, čeprav bi morali biti v primeru vzorčenja gradbenega materiala (umetni nasip) narejeni na neporušenih vzorcih,« je znova pojasnila svetovalka uprave Alenka Pavlin. Dodala je, da se zaradi prepovedi sprejema odpadkov v Termitu v številnih podjetjih že soočajo s hudimi težavami pri skladiščenju odpadkov. »Težave se bodo v naslednjih tednih po zaključku kolektivnih dopustov v večini slovenske livarske industrije, skoraj vsej slovenski papirniški industriji, pri proizvajalcih gradbenih materialov, v industriji, kjer nastaja pepel, le še dodatno povečali,« je še dejala Pavlinova.