Predstavniki uprave in kobilarne so danes skupaj pregledali ugotovitve in priporočila uradnih veterinarjev, podanih po pregledu Kobilarne Lipica v maju, piše v sporočilu za javnost, objavljenem na spletni strani vlade in kobilarne.

Na srečanju so se dogovorili za nadaljnjo konstruktivno sodelovanje kobilarne z upravo pri inšpekcijskih nadzorih v smeri zagotavljanja optimalnih pogojev za rejo lipicancev. »Skupni cilj Kobilarne Lipica in uprave je namreč zagotoviti še višjo raven oskrbe za lipicance ter tako na vseh področjih preseči osnovno, z zakonodajo določeno raven,« so poudarili. Veterinarji so pri pregledu poleg osnovne oskrbe, ki jo določa zakonodaja, preverjali nadstandardna merila oskrbe konj in ugotovili, da so predpisani pogoji glede dobrobiti konj v Kobilarni Lipica v celoti izpolnjeni. Za konje je vsestransko dobro poskrbljeno, živali se počutijo dobro in so v dobri kondiciji.

Kobilarna je medtem po priporočilu veterinarjev pristopila k aktivnostim za zagotovitev nadstreška v žrebetišču Ravne. Gre za zagotovitev suhega ležišča za skupino konj kastratov. Hkrati so veterinarji vodstvu kobilarne z vidika optimalnih pogojev za delo z lipicanci priporočili nekaj izboljšav, predvsem na področjih sistematičnega usposabljanja osebja, spremljanja meje kombinacije temperature zraka in relativne vlažnosti, ki je poleti sprejemljiva za redno delo s konji, ter zagotavljanja uravnoteženih obrokov za konje, tudi s pripravo sezonske simulacije ustreznega obroka.

V kompleksu hlevov na Borjači, kjer so od sredine 19. stoletja nastanjene kobile, bi lahko bili po ugotovitvah inšpekcije boksi večji, a je velikost boksov povsem ustrezna glede na čas, ki ga kobile preživijo v njih. Ravno tako bi lahko bili boksi večji v nekaterih drugih hlevih, a so med temi tudi zgodovinski hlevi, kje so lipicanci nastanjeni že vrsto let. »V teh hlevih so boksi za konje povsem ustrezni, glede na to, da so lipicanci nekoliko manjše rasti od toplokrvnih konj. Obenem pa Kobilarna Lipica konjem ves čas omogoča, da preživijo čim več časa zunaj, in zato je v zadnjih letih tudi povečala pašne površine,« so izpostavili.

Inšpekcija je s ciljem še boljše skrbi za konje predlagala ureditev sistematičnega pristopa glede stalnega usposabljanja osebja. Kobilarna tako pripravlja letni načrt in program usposabljanja osebja, ki dela s konji, v katerega bodo vključene določene strokovne vsebine glede na posamezna področja dela, dokument pa bo sprejet še letos.

Tudi glede zagotavljanja veterinarske pomoči in izločanja konj iz reje v prodajo je inšpekcija delo kobilarne ocenila kot primerno. »Pri tem ni zasledila nobenih nepravilnosti, saj Kobilarna Lipica slednje izvaja strokovno in na podlagi določljivih ter primerljivih kriterijev. Prav tako pa Kobilarna Lipica vsem konjem zagotavlja primerno oskrbo in gibanje, v skladu z njihovimi potrebami,« so dodali.

Čeprav je podnebje na Krasu ugodno za konjerejo, je priporočilo inšpekcije tudi, da se določi zgornjo mejo kombinacije temperature zraka in relativne vlažnosti, ki je sprejemljiva za redno delo s konji. Kobilarna sicer v času največje poletne vročine delo s konji ustrezno prilagodi - osredotoči se na jutranje ure, delo pa se odvija predvsem v pokritih jahalnicah, kjer so notranje temperature nižje od zunanjih.

Inšpekcija predlaga tudi sezonsko simulacijo obroka, in sicer na podlagi kemijske analize krme in vsebnosti hranilnih snovi - tako so obroki prilagojeni in uravnoteženi. »Kobilarna Lipica bo v skladu s tem nadaljevala z dosedanjimi izboljšavami na področju prehrane konj, v sklopu katerih za konje zagotavlja kakovostno seno, obenem pa je oves delno zamenjala s primernimi krmnimi mešanicami, bogatimi z minerali,« so še navedli v kobilarni in dodali, da bodo z inšpekcijo sodelovali tudi pri prihodnjih uradnih nadzorih.