Kot pravi Matjaž Završnik, direktor Zavoda za kulturo Bled, ki upravlja z Blejskim gradom, so v skladu s smernicami in dovoljenji Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije uredili del brežine proti vhodnemu portalu na grad. Ta je bila precej poškodovana v lanskem jesenskem viharju, ki je podrl več dreves.

Skladno z načrti krajinskega arhitekta Mateja Kučine so popolnoma prenovili celotno območje s tremi terasami in kamnitimi stenami. Utrdili so vse površine za kamnitimi zidovi in zgradili stopnišče, ki povezuje terase in parkirišče s potjo na grad iz smeri jezera in Slovenskega trga.

Pri delih so bili stalno prisotni tudi arheologi, saj gre za občutljivo območje, na katerem so bile praktično povsod prisotne najdbe, ki dokazujejo poseljenost tega območja skozi vsa zgodovinska obdobja.

Odkrili so grobove, kamnite sekire, rimske novce, osti puščic, okraske in podobno. Najdbe bodo predstavljene v manjšem arheološkem muzeju, ki je načrtovan v zgradbi ob vznožju gradu, kjer je bil do sedaj avto servis.

Zaradi arheoloških izkopavanj je nastala več kot enomesečna zamuda pri zaključku gradbenih del. Ker se arheološka dela sedaj zaključujejo, pa se bodo lahko zaključila tudi ostala gradbena dela, je pojasnil Završnik in dodal, da bodo prostor opremili s klopmi in ostalo urbano opremo, kar bo omogočalo tudi organizacijo prireditev, dogodkov ali predstavitev.