Kadrovski načrt Slovenske vojske (SV) za leto 2019 predvideva, da bi moralo biti v njenih vrstah do sredine letošnjega leta zaposlenih 8454 pripadnikov, a je slika slabša kot pred letom dni. Trenutno je v SV zaposlenih 7113 ljudi, od tega 6406 v stalni sestavi Slovenske vojske, kar je 848 manj od načrtov, po katerih bi moralo biti zaposlenih 7254 vojakov. V pogodbeni rezervi je trenutno 707 vojakov, moralo pa bi jih biti 1200.

Trend odhodov vojakov se umirja

Načelnica GŠ SV Alenka Ermenc je na enem od redkih javnih nastopov zagotovila, da se trend odhodov iz vojske v zadnjih mesecih umirja, kar pa ne odpravlja osrednje težave, da je kader v SV v povprečju iz leta v leto starejši, obseg nalog pa se ne zmanjšuje. Načelnica je poudarila, da po julijskem obisku poveljstev na vseh ravneh ugotavlja, da vse enote delajo predano, požrtvovalno in strokovno.

Svetla točka za SV je, da se proračunska sredstva povečujejo. Še leta 2018 je proračun znašal 316 milijonov evrov, letošnji je težak 412 milijonov evrov, prihodnje leto naj bi vojski namenili še dodatne štiri milijone evrov, leta 2021 pa naj bi znašal 452 milijonov evrov. Povečanje sredstev je po besedah načelnice GŠ SV dobrodošlo, vendar ta še ne dosegajo predkrizne ravni.

Ermenčeva o pomenu spoštovanja

Alenka Ermenc je še pojasnila, da pomanjkljivosti in nedokončane profesionalizacije SV ni mogoče odpraviti v letu dni, da pa je na podlagi večjih sredstev mogoče pričakovati, da se bodo neljubi trendi obrnili. Načelnica GŠ SV je v komentarju številnih kadrovskih zamenjav izpostavila, da je treba pri odločitvah slediti načelom lojalnosti, spoštovanja predpisov ter medsebojnega spoštovanja med nadrejenimi in podrejenimi v Slovenski vojski.