Velika večina držav pogodbenic je v Ženevi glasovala za prepoved izvažanja slonov iz divjine v ujetništvo. Aktivisti za zaščito živali to prakso že dolgo označujejo za kruto.

To je bilo prvo glasovanje v okviru 12-dnevnega zasedanja držav pogodbenic konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES). Konference v Ženevi, ki se je začela v soboto, se udeležuje več tisoč okoljevarstvenikov in odločevalcev iz več kot 180 držav.

Ukrep je podprlo 46 držav, 18 jih je bilo proti, 19 pa se jih je vzdržalo. Oddani glasovi so zagotovili dvotretjinsko večino, ki je bila potrebna za njegovo sprejetje. Pred koncem zasedanja 28. avgusta ga mora odobriti še celotna konferenca.

»S to odločitvijo bomo preprečili, da mnogi sloni ne bodo odtrgani od svojih družin v divjini in prisiljeni svoje življenje preživeti zaprti v slabših pogojih živalskih vrtov,« je dejala Iris Ho, strokovnjakinja za ogrožene prostoživeče živalske in rastlinske vrste.

Države so podprle omejitev trgovine z divjimi afriškimi sloni samo za namen ohranjanja vrste v njenem naravnem okolju, s čimer bodo preprečili njihovo ujetništvo v živalskih vrtovih in izkoriščanje slonov v razvedrilne namene.

Medtem ko je CITES slone iz zahodne, srednje in vzhodne Afrike označil za najbolj ogroženo vrsto in trgovanje z njimi prepovedal, je v nekaterih delih južne Afrike, kjer je populacija slonov bolj zdrava, trgovina še vedno dovoljena.

V Zimbabveju je bilo na primer od leta 2012 ulovljenih več kot 100 slonjih mladičev, ki so jih izvozili v kitajske živalske vrtove.

»Ta ukrep predstavlja pomembno spoznanje, da sloni ne sodijo v zabavno industrijo. To je ogromen korak v pravo smer,« je dejala Cassandra Koenen, vodja oddelka za divje živali pri organizaciji World Animal Protection.