Ljubljanska enota zavoda za gozdove je na omenjenem območju označila drevje za možni posek. Ob ograji pri Tivoliju je za posek označila 25 dreves, nad Cesto 27. aprila oz. nad dovozom v študentsko naselje pa tri drevesa, so sporočili iz te enote zavoda za gozdove.

Lastnik gozda bo moral sečnjo in spravilo lesa opraviti tako, da bo gozd poškodovan v čim manjši meri. Še posebej bo treba paziti na gozdna tla, mladje in preostalo drevje v gozdu. Po poseku bo treba urediti sečišče in v prvotno stanje spraviti sprehajalne poti, če bodo te poškodovane zaradi sečnje in spravila.

»Obiskovalcem gozda svetujemo, naj se v času sečnje in spravila zaradi lastne varnosti izogibajo delovnemu območju ter upoštevajo opozorila in navodila izvajalcev del ter Zavoda za gozdove Slovenije. Če se bodo kljub temu podali na to območje, naj ne nosijo slušalk, ki bi preprečile zaznavo dogajanja na delovišču. Lastnikom psov svetujemo, naj imajo pse na vrvici,« so še navedli.