V občini Moravče se razdor med svetniško Listo župana Martina Rebolja ter občinskim svetom, občinsko upravo, županom in občinskim glasilom vztrajno poglablja. Že nekaj tednov po izvolitvi novega občinskega sveta smo poročali, da se je lista nekdanjega župana po osmih letih razklala na večinski del, ki je želel v novem občinskem svetu ostati v opoziciji, in manjšinski del, ki je po svojih prepričanjih bliže politiki sedanjega župana kot svoje liste.

Razkol v listi nekdanjega župana ne bi bil tako boleč, če ne bi ostal v njenem manjšinskem delu tudi Stane Ravnikar, ki je bil na volitvah nosilec liste in je samoumevno postal tudi vodja svetniške skupine. »Dva od petih svetnikov sta se odmaknila od skupno začrtane poti. Oba sta z županom podpisala tudi partnerstvo za razvoj občine, za kar drugi svetniki v listi nismo čutili potrebe, saj smo se za razvoj občine zavezali že, ko smo kandidirali za svetnike in podpis več ali manj tega ne bi spremenil,« so pojasnili v večinskem delu liste in na mesto novega vodje skupine izvolili Brigito Barlič. O tem so marca obvestili tudi občinsko upravo in sedanjega župana Milana Balažica.

Svetnik Ravnikar vztraja

A se s tem njihova kalvarija priznanja nove vodje skupine in vizije, ki so jo predstavili na volitvah, in odstopa od vizije nekdanjega vodje skupine, ni končala. Tako večinskega glasu skupine ni bilo več slišati niti v občinskem glasilu, kjer so jim bili pripravljeni prostor odmeriti le zasebno v pismih bralcev in ne več kot svetnikom svetniške skupine, ki jo je še vedno »uradno zastopal« Stane Ravnikar, ki ni želel odstopiti ne kot vodja svetniške skupine ne kot svetnik te liste. Ocenil je namreč, »da njegova lista trenutno ne podpira razvoja občine«. Na vprašanje, kaj torej počne v takšni listi, pa je po tehtnem premisleku že takrat odgovoril, da bo raje počakal, da bodo tudi preostali trije člani spoznali svojo zmoto in se zavedli, da delajo narobe.

Zdrahe v listi so spodbudile tudi sedanjega župana Balažica, da je vprašanje, komu naj v razklani svetniški skupini pošilja uradna pisanja, naslovil še na ministrstvo za javno upravo, kjer so mu junija svetovali: »Glede na to, da se z občinskim pravilnikom določa, da občina svetniških skupinam zagotavlja sredstva za njihovo delo, njihove notranje zdrahe za občino ne morejo predstavljati ovire za komunikacijo s to svetniško skupino. Glede na to, da se sofinancira celotno svetniško skupino in ne posamezne občinske svetnike, predlagamo, da tudi ostalo pisno komunikacijo naslavljate na ime skupine.« Dodali pa so tudi pojasnilo, da svetniška skupina sama določi, koga bo imenovala za vodjo.

Komunicirajo z obema

»Razmere po razcepu svetniške skupine Liste župana Martina Rebolja občina rešuje skladno z zakonodajo. Ker je za rešitev zadreg tudi po mnenju službe za lokalno samoupravo pristojen občinski svet oziroma statutarna pravna komisija, bo ta pripravila mnenje, ki ga bo občinski svet obravnaval na septembrski seji. Do takrat pa občinska uprava pragmatično komunicira tako s prvotnim vodjo svetniške skupine Stanetom Ravnikarjem kot z Brigito Barlič, ki se predstavlja kot nova voditeljica enega dela omenjene svetniške skupine,« je povedal župan Milan Balažic.

»Prepričani smo bili, da nam bo po pridobitvi mnenja ministrstva zamenjava predstavnika svetniške skupine takoj priznana in se bo takoj slišal tudi glas naše skupine, a še vedno ni tako,« pravi Brigita Barlič. »Kljub zaprosilu, naj povedo, kako naj na pravilen način zamenjamo predstavnika svetniške skupine, imamo še vedno težave pri delovanju svetniške skupine, ker nas ne občina ne Ravnikar ne obveščata o dejavnosti občine, niti ne vemo, ali se sploh še kaj dogaja,« vztraja Barličeva in dodaja, da imajo še vedno težave tudi pri obveščanju javnosti oziroma objavi njihovih pogledov na aktualno dogajanje v občinskem glasilu.