Junija je bilo delovno aktivnih moških 494.759, kar je 0,1 odstotka več kot maja in 3,4 odstotka več kot junija lani, delovno aktivnih žensk pa 402.454 oz. 0,1 odstotka več kot mesec prej in 1,6 odstotka več kot pred letom dni.

Zaposlenih je bilo 804.600 oseb, kar je 0,1 odstotka več kot maja in tri odstotke več kot junija lani. Pri pravnih osebah je bilo zaposlenih 751.196 oseb (+0,1 odstotka na mesečni in +2,9 odstotka na letni ravni), pri fizičnih osebah 53.404 osebe (+0,3 odstotka in +4,0 odstotka).

Samozaposlenih je bilo 92.613 oseb, kar je malenkost več kot maja in 0,6 odstotka manj kot junija lani.

Z vidika statističnih regij, v katerih imajo delovno aktivne osebe delo, se je število delovno aktivnih v juniju glede na maj zvišalo v osmih statističnih regijah in znižalo v štirih. Najbolj se je zvišalo v obalno-kraški statistični regiji, za 0,5 odstotka. Glede na junij lani se je število delovno aktivnih zvišalo v vseh statističnih regijah, najbolj v goriški (+3,8 odstotka), gorenjski (+3,1 odstotka) in podravski regiji (+2,9 odstotka).

Z vidika dejavnosti, v katerih so imele delovno aktivne osebe zaposlitev, se je število delovno aktivnih oseb na mesečni ravni v 11 zvišalo, v devetih pa znižalo. Na letni ravni se je to število znižalo v štirih, zvišalo pa v 16 dejavnostih, najbolj v gradbeništvu (+10 odstotkov).

Statistični urad je pri junijskih podatkih izpostavil dejavnost gostinstva, v katerem je konec junija delalo okoli 38.100 delovno aktivnih oseb. Od tega je bilo zaposlenih 88 odstotkov, samozaposlenih pa 12 odstotkov. 41 odstotkov je bilo moških, 59 odstotkov pa žensk.

Stopnja brezposelnosti letos upada

V gostinskih nastanitvenih dejavnostih je delalo nekaj manj kot 11.300 delovno aktivnih (96,5 odstotka je bilo zaposlenih in 3,5 odstotka samozaposlenih; 37,4 odstotka je bilo moških in 62,6 odstotka žensk), v dejavnosti strežba jedi in pijač je delalo malo manj kot 26.900 delovno aktivnih oseb (85 odstotkov je bilo zaposlenih in 15 odstotkov samozaposlenih; 42 odstotkov je bilo moških in 58 odstotkov žensk).

V celotni panogi gostinstvo je imelo 11 odstotkov delovno aktivnih osnovnošolsko izobrazbo ali manj, 74 odstotkov srednješolsko izobrazbo in 15 odstotkov višješolsko ali visokošolsko izobrazbo. Največji delež delovno aktivnih s srednješolsko izobrazbo je bil v dejavnosti strežba jedi in pijač, največji delež oseb z višješolsko ali visokošolsko izobrazbo pa v gostinskih nastanitvenih dejavnostih.

Število delovno aktivnih v gostinstvu se je junija glede na maj 2019 povečalo za nekaj več kot 300 ali za 0,8 odstotka, glede na junij lani pa za nekaj manj kot 1300 ali za 3,4 odstotka. V zadnjih petih letih se je povečalo za nekaj več kot 6600 ali za 21,1 odstotka.

Zadnji podatki o stopnji registrirane brezposelnosti v Sloveniji so za maj letos. Kot je objavljeno na spletni strani zavoda za zaposlovanja, je stopnja maja znašala 7,4 odstotka, kar je 0,2 odstotne točke manj kot aprila in 0,7 odstotne točke manj kot maja lani. Stopnja letos upada: januarja je bila 8,6 odstotka, februarja 8,4 odstotka in marca 7,9 odstotka.