Trenutno se na trboveljskem pokopališču odvijajo prenovitvena dela povezovalne poti in pešpoti med starim delom pokopališča in rondojem s fontano, saj je obstoječa pot že dotrajana in potrebna korenite prenove. V bližini rondoja bo vzpostavljen nov plato za pogrebne ceremoniale s posipom, ki bo omogočal prijazno okolje za mirno in spoštljivo slovo od pokojnikov. Za pokojnike, ki zaradi posipa nimajo nagrobnega spomenika, bodo na voljo ploščice z njihovimi imeni na skupnem spomeniku. Na tem osrednjem delu gradijo tudi objekt kostnice, ki je do zdaj na trboveljskem pokopališču še ni bilo. »Ob tem bomo v okviru prve faze uredili še zaščitne ograje okoli pokopališča, na zgornjem delu pa urejamo polja za tako imenovane zelene pokope, namenjena pokopavanju na klasični način. V sklopu prve faze prenove bomo posodobili tudi sistem zbiranja odpadkov, saj bomo vzpostavili nov ekološki otok, s čimer bomo uporabnikom olajšali pravilno odlaganje odpadkov,« pravi Katarina Prelesnik iz Javnega podjetja Komunala Trbovlje.

Prihodnje leto parkovni pokopi

V letošnjem letu se sicer izvajajo tudi druga vzdrževalna in obnovitvena dela, ki niso del projekta prenove, kot je denimo obnova dotrajanih vodovodnih napeljav. »Uredili smo že napise v braillovi pisavi, ki so namenjeni slepim in slabovidnim, ter nabavili novo pogrebno vozilo. Za izvedbo imamo že pripravljen tudi projekt za obnovo sanitarij in dozidave pokopališkega objekta za skladiščenje opreme in prevoznih sredstev.«

V sklopu druge faze prihodnje leto sledi ureditev povezovalne poti med rondojem s fontano in predvidenim novim parkiriščem na vzhodni strani pokopališča. Najvidnejša ureditev in pridobitev druge faze je območje za parkovne pokope. V ta namen bodo urejeni polja in pešpoti ter parkovna zasaditev tega predela pokopališča s sprehajalnimi potmi, ob katerih bodo na tleh postavljeni spomeniki z imeni pokojnikov.

Ocenjena vrednost letošnje faze znaša 260.000 evrov, v prihodnjem letu pa 150.000 evrov.