Zdaj je priložnost, da je iz Slovenije predlagan kandidat imenovan za komisarja za okolje, saj on pozna dobro delovanje javnega interesa za postavljanje energetskih objektov v prostor (kadar so utemeljeni razlogi za takšno postavitev) v nasprotju z interesom branjenja flore in favne na tem prostoru. Janez Lenarčič je preprosto že prekaljen uradnik v Bruslju in bi se znal opredeliti, kdaj je javni interes prevladujoč.

In zdaj vzporednica: Društvo za preučevanje rib Slovenije (DPRS) je v svoji raziskovalni vnemi izvajalo izlov rib na Krki na prepovedani način, z elektriko in z motornim čolnom (raziskovalna dejavnost?!). Tako pravni osebi kakor tudi odgovorni je bila izrečena denarna upravna kazen. Kazen sta izrekli okoljska in ribiška inšpekcija. To v nadaljevanju pomeni, da nobeni nevladni organizaciji ni dovoljena kršitev predpisov na območju Nature.

Država Slovenija je podelila koncesijo za energetsko izrabo spodnjega toka reke Save in pred to podelitvijo se je bilo treba zavedati, kaj lahko pridobi s takšno izgradnjo in čemu se je treba odpovedati. Zaradi vpliva rabe fosilnih energentov so se skoraj vse države sveta odpovedale rabi teh energentov in jih nameravajo nadomestiti z rabo trajnih in obnovljivih energetskih virov. In zdaj se pojavi DPRS, ki s kršitvijo predpisov v Naturi želi preprečiti nadaljevanje gradnje HE Mokrice.

Zato bomo v ZENS vztrajali, da se Slovenci v okviru javnega interesa odločimo za izgradnjo energetskih objektov, in to vetrnih, vodnih in sončnih objektov, ker večjega interesa, kot je interes preživetja, ni!

Božo Dukić, Združenje za energetsko neodvisnost Slovenije