Kot je danes objavil državni statistični urad, se je povprečna neto plača junija v primerjavi z majem v javnem sektorju zvišala za 0,3 odstotka, v zasebnem sektorju pa znižala za odstotek.

Najbolj občutno zvišanje povprečne neto plače je bilo na mesečni ravni v dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro, in sicer za 9,5 odstotka, največje znižanje pa v dejavnosti rudarstvo, kjer so plače zdrsnile za 3,7 odstotka.

Statistiki so postregli tudi s podatki za prvo polletje. Povprečna mesečna plača se je v prvih šestih mesecih glede na enako obdobje lani zvišala. V bruto znesku se je nominalno okrepila za 4,3 odstotka, realno pa za 2,8 odstotka. V neto znesku je bilo nominalno zvišanje 3,6-odstotno, realno pa 2,1-odstotno. Povprečna mesečna neto plača se je med januarjem in koncem junija glede na enako obdobje lani zvišala v obeh sektorjih: v javnem sektorju za 4,5 odstotka, v zasebnem sektorju pa za 3,3 odstotka.

Povprečna mesečna neto plača je bila v prvem polletju v letni primerjavi višja v vseh dejavnostih, razen v dejavnosti rudarstvo, kjer je bila za 3,6 odstotka nižja. Najvišja je bila v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro, kjer je znašala 1594,14 evra.

V prvih šestih mesecih letos se je sicer povprečna plača najbolj zvišala zaposlenim pri pravnih osebah v statistični regiji jugovzhodna Slovenija, in sicer za 5,4 odstotka bruto oz. 4,5 odstotka neto. Kljub temu pa so imeli najvišjo povprečno mesečno plačo zaposleni pri pravnih osebah v osrednjeslovenski statistični regiji, ki so v žep pospravili 1914,43 evra bruto oz. 1.215,92 evra neto.