Približno dva meseca je minilo, odkar se je na Gornjem trgu sredi Stare Ljubljane zrušila zapuščena hiša, plaz opek je takrat poškodoval tudi del vrta bližnje restavracije Špajza, ki jo od zapuščene hiše loči le ozka pot med Gornjim trgom in Karlovško cesto. Da se je stavba s hišno številko 30, ki je v zasebni lasti, zrušila, zaposlenih v restavraciji ni presenetilo. Kot so povedali kmalu po dogodku, je namreč stavba propadala že kar nekaj časa in je bila v slabem stanju. V preteklosti je v njej tudi že zagorelo, kar je dodatno načelo že tako dotrajano konstrukcijo, občasno so si zapuščene prostore za prenočišče izbrali brezdomci. Tudi republiška geodetska uprava je leta 1500 zgrajeno opečnato stavbo, ki jo je zasebnemu lastniku pred približno petimi leti prodala ljubljanska mestna občina, že pred zrušitvijo v svoji evidenci označevala kot ruševino.

Ker je bila stavba v času zrušitve prazna, junijski dogodek ni imel tragičnih posledic, si je pa takrat ob policistih in gasilcih kraj dogodka ogledal tudi gradbeni inšpektor z republiškega inšpektorata za okolje in prostor. Kot so pojasnili na inšpektoratu, so si ogledali predvsem severno stran objekta in ugotovili, da ta »ne izpolnjuje več bistvenih zahtev, zato je bilo z odločbo odrejeno prenehanje uporabe dela stavbe, ker ta neposredno ogroža varnost, zdravje in življenje ljudi, promet in sosednje objekte«.

Lastniku je gradbena inšpekcija naročila, naj del objekta odstrani do avgusta, kar je ta tudi storil. »Odločba je bila izvršena, razen na manjšem delu zidu, ki ga ni bilo možno podreti, saj se na njem nahaja elektro razdelilna omara, prek katere se oskrbujejo stanovalci Gornjega trga,« so sporočili iz gradbene inšpekcije in dodali, da v podjetju Elektro Ljubljana v sodelovanju z občino in lastnikom objekta že iščejo novo lokacijo ter ustrezno tehnično rešitev za postavitev nove razdelilne omare. Potem bodo porušili še preostanek severnega dela stavbe. Da bi na ruševinah zrasel nov objekt, vsaj za zdaj ni mogoče sklepati. Kot so namreč pojasnili na ljubljanski upravni enoti, še niso prejeli zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo na območju objekta na Gornjem trgu 30.