Res je, da se premiki v glavah odločevalcev na MOP (drugi in tretji razred državnih uradnikov) premikajo počasi, da je potrebna tudi kakšna bolj trda beseda (tudi jaz sem izrekel grožnjo, da če država ne bo poskrbela za hitro in učinkovito zmanjšanje volkov, bomo za to poskrbeli sami), ki pa se razlikuje od konkretne ponudbe nagrad za ustreljene volkove.

Vedeti je treba, da srž težav leži v spregi dela akademske sfere in kvaziekoloških organizacij s pripravljalci sistemskih ukrepov na MOP. V ozadju pa je predvsem materialni interes po sredstvih EU. Država (MOP) je od leta 2000 dalje dopustila oziroma omogočila, da so se nekateri projekti glede zveri izvajali mimo lokalnih skupnosti in mimo soglasja ter celo vedenja prebivalcev podeželja.

Kakšen je bil namen sindikata kmetov ne udeležiti se pogovorov na MOP in skupaj iskati rešitev? Konstruktiven zagotovo ne. Poteza me spominja na otroka, ki »se ne gre več te igre« in zna samo razbijati škatle. Sedaj je potrebno izkoristiti vsako povabilo, vsak pogovor in prispevati k odpletanju situacije, ki se je začela zapletati tam po letu 2000.

Pozivam k treznim glavam in zamrznitvi protestov za vsaj toliko časa, dokler sprejeti dogovori na MOP ne pokažejo svoje (ne)učinkovitosti. Predvsem pa prosim, politiko stran od problematike zveri. Tu nima kaj iskati pozivanje k politični odgovornosti. Če MOP ne bo uspešen, je prav, da smo kot prebivalci in kot kmetje glasni in robati.

Pa še to: ko smo se na prvem srečanju civilnih iniciativ pogovarjali o protestih, smo izpostavili, da če protesti bodo, ne smejo obremenjevati prebivalcev. To, kar se je nenapovedano zgodilo v Velikih Laščah (zapora ceste), in napoved, da naj bi se nekaj podobnega zgodilo v Ilirski Bistrici, je samo dokaz več, da so v ozadju drugi interesi. Torej razbijati škatle, ustvarjati konflikt med prebivalci podeželja in preostalimi državljani.

Prizadeti kmetje, podeželani: razum v roke! Naših težav ne bo rešila nobena politična opcija. Zato prste stran od nje. Močni in uspešni bomo toliko, kolikor bomo združeni nestrankarsko, kolikor močne argumente bomo imeli in nenazadnje, kolikor bomo sodelovali z oblastjo pri iskanju rešitev.

Božidar Peteh, Kočevje