Banka Jyske, tretja največja banka na Danskem, je že začela strankam ponujati 10-letna hipotekarna posojila z negativno obrestno mero, ki znaša minus 0.5 odstotka. Druga danska banka Nordea je napovedala, da bo začela ponujati 20-letna hipotekarna posojila s fiksno obrestno mero nič, medtem ko bo pri 30-letnem posojilu obračunala le 0.5 odstotkov obresti. »Še nikoli ni bilo mogoče ceneje dobiti posojila za nepremičnine kot sedaj,« je pojasnila Lise Nytoft Bergmann iz banke Nordean. Dodala je, da pričakuje, da se bodo zaradi tega posledično zvišale cene stanovanj.

Negativne obrestne mere pomenijo, da banke posojilojemalcem plačajo, da si pri njih vzamejo posojilo, hkrati pa ti banki vrnejo manj denarja, kot so ga od banke vzeli. Torej, če pri banki vzamete kredit za 100 evrov z letno obrestno mero 2 odstotka, boste po enem letu odplačali 100 evrov in še dodatna 2 evra. Če pa po drugi strani vzamete kredit za 100 evrov z negativno obrestno mero dveh odstotkov, boste zanj plačali 98 evrov.

»Našim posojilojemalcem ne damo denarja direktno v roko, vendar se vsak mesec njihov dolg zmanjša za več kot so morali plačati,« je pojasnil Mikkel Hoegh, ekonomist pri banki Jyske. Pri negativnih obrestnih merah bodo torej posojilojemalci, tako kot do sedaj, mesečno vračali denar banki, a se bo znesek z vsakim novim mesecem manjšal. Na koncu bo posojilojemalec plačal manj.

Banke v strahu pred recesijo

Čeprav se poraja veliko dvomov o tovrstnih posojilih, so ta vendarle mogoča. Banke se za takšne strategije odločajo predvsem iz dveh razlogov. V strahu pred recesijo se skušajo zavarovati tako, da raje dajejo cenejše kredite gospodinjstvom kot pa, da bi dajale dražje kredite večjim podjetjem. Prav tako je njihova izguba manjša, če kredite posodijo z ničelno ali negativno obrestno mero, kot če denar hranijo pri Evropski centralni banki oziroma ga naložijo v državne obveznice. Sedaj namreč tej plačujejo 0.4 odstotno ležarino, ki naj bi se s septembrom še zvišala na 0.5 odstotkov.

Obrestne mere za posojila za nepremičnine so že več let zgodovinsko nizke. Najnižje vrednosti so bile dosežene jeseni leta 2016, ko so si kupci nepremičnin lahko izposodili za manj kot en odstotek svojega denarja. Če primerjamo z letom 2006, ko so si ti lahko izposodili za kar pet odstotkov svojega denarja, je to izredno majhna vrednost.

Pri Jyske sicer niso razkrili, ali bodo kreditojemalci oproščeni tudi ostalih stroškov, povezanih z izposojo denarja. Najbrž ne, kar pomeni, da bodo na koncu še vedno banki odplačali več od izposojenega, a vseeno veliko manj kot pri posojilih s pozitivnimi obrestnimi merami. Potrebno je opozoriti, da omenjena posojila veljajo le za prebivalce Danske. Ker ne vemo, ali se bo trend nizkih obrestnih mer iz Skandinavije razširil tudi v druge evropske države, je pomembno, kot je na svojem blogu zapisal ekonomist Jože P. Damijan, da z najemanjem kreditov še malo počakate, da »banke bistveno znižajo aktivne obrestne mere (če jih že ne premaknejo v ničelno oziroma rdeče polje).«