Najprej iskrene čestitke ob dnevu mladih, 12. avgustu, ki so ga Združeni narodi – z namenom ozaveščanja o položaju mladih v družbi – razglasili leta 1999.

V Sloveniji nas je več kot 300.000, ki smo stari od 15 do 29 let in spadamo v skupino mladih. Več kot 160.000 je delovno aktivnih. Več kot polovica vseh mladih se izobražuje. Naši učenci, dijaki in študentje na šolskih tekmovanjih posegajo po najvišjih mestih. Iz dneva v dan se dviga tudi odstotek terciarno izobraženih med mladimi.

Upam si trditi, da imajo trenutne generacije mladih do zdaj najširšo paleto znanja in izkušenj. Za vse to so zaslužni dober šolski sistem, hiter razvoj in digitalizacija. Mlade pa pesti tudi nekaj resnih vprašanj – stanovanjska problematika, prve zaposlitve in vedno bolj onesnaženo okolje. Da je volilna udeležba mladih med najnižjimi med starostnimi skupinami smo delno sokrivi, ker se na vprašanja, ki se dotikajo mladih, ne poda odgovorov, kaj šele rešitev. Če želimo, da se mladi odpravijo na volitve, moramo dati priložnost mladim kandidatkam in kandidatom, ki imajo integriteto, določeno raven znanja in inovativne odgovore na zgoraj naštete izzive. Priložnosti pa si moramo ustvariti tudi sami in to ne velja samo za politiko. Mladi moramo biti aktivni v vseh porah družbenega življenja. Pa naj bo to področje znanosti, športa, kulture ali česa drugega. Manjka nam tudi gradnja medgeneracijskih mostov. Energija, inovativnost in radovednost mladih v povezavi z izkušnjami in modrostjo starejših nam bodo podale odgovore na še tako težka vprašanja.

Ni vse, kar je staro, zanič in ni vse, kar je novo (mlado), slabo. Mladi se moramo prebuditi in z aktivnim državljanstvom in medgeneracijskim sodelovanjem povleči voz naprej.

Andrej Omerzel, Ravne na Koroškem