Prvoten plan vlade je bil, da podjetje, ki ponudi najnižjo ceno zdravil, dobi celotno naročilo. Pred kratkim pa so pravilo spremenili in sedaj velja, da bodo trije najnižji ponudniki pridobili posel. Kitajska vlada se je sistematično lotila prevetritve trga. Na kitajskem je namreč več kot 4000 farmacevtskih podjetij. Večina je manjših generičnih, kjer je nadzor slabši. Z ukrepi želijo zmanjšati število manjših podjetij in vzpostaviti red ter na drugi strani vzpostaviti močna domača podjetja, ki bodo v prihodnosti lahko konkurirala zahodnim podjetjem. Zavedajo se, da je močna domača farmacevtska panoga na daljši rok nujna. Tako želijo s konsolidacijo na generični strani omogočiti, da bodo obstoječa podjetja imela dovolj prostih denarnih sredstev, s katerimi lahko začnejo razvijati inovativna zdravila. Zdi pa se, da lahko v prihodnosti tudi na kitajskem pričakujemo nekaj farmacevtski imen, ki bodo svetovno znana. Glavna ovira ostaja znanje zaposlenih, vendar se tudi tukaj stvari izboljšujejo. Kitajska tradicionalna medicina tako počasi izgublja na veljavi, vse več ljudi pa ima dostop do preverjenih zdravil. Glede na število novih zaposlenih v agenciji za zdravila pa kaže na to, da se dogajajo resne spremembe.

Transformacija na področju kitajskega zdravstva je očitna in se bo nadaljevala tudi v prihodnosti. Spremembe so pozitivne in lahko doprinesejo največ predvsem prebivalstvu. Na drugi strani pa bodo lastniki podjetij lahko prav tako lepo nagrajeni. Seveda pa pot ne bo lahka in bodo vmes tudi visoki padci. Eden izmed njih se je zgodil tudi v lanskem letu.