Odgovor: Uveljavljeno je temeljno pravilo, da če so oporočna določila glede zapuščine nejasna, ostaja oporoka sicer v veljavi, vse dokler ni ta nedoločljiva in nerazumna do takšne mere, ko se je ne da ugotoviti niti s pomočjo sredstev razlage. Če bi se izkazalo, da je oporoka nedoločljiva in nerazumna do te mere, obstaja možnost (pravzaprav dolžnost sodišča), da ugotovi pravi namen oporočitelja (očeta). Pri taki oporoki se je v dvomu treba držati tistega, kar je ugodnejše za zakonitega dediča ali za tistega, ki mu je z oporoko naložena kakšna obveznost. Torej, če bo mogoče iz opisa nepremičnin, ki ga je napravil oče v oporoki, razbrati njegovo voljo in namen, bo takšna oporoka, kljub določeni meri nejasnosti, ostala veljavna.

Vprašanje: Zapustnik je v oporoki določil, da njegovo hišo deduje sin, medtem ko je napisal tudi, da lahko njegova partnerica uporablja taisto hišo vse do svoje smrti. Ali je takšno določilo v oporoki sploh veljavno?

Odgovor: Da, gre za volilo, ki ga je dolžan izpolniti sin. Po zakonu lahko oporočitelj zapusti volilojemniku določeno stvar oziroma več določenih stvari ali kakšno pravico. Pravica je lahko stvarna (denimo lastninska pravica, služnosti) ali obligacijska (denimo terjatev). V vašem primeru gre za pravico očetove partnerice do užitka na nepremičnini v obliki osebne služnosti, ki jo je sin dolžan upoštevati.

Mag. Boštjan J. Turk