Konec julija je sklad v okviru projekta Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile (ASI) objavil že drugo javno povabilo, kjer lahko podjetja pridobijo kar 10 milijonov evrov sredstev za pripravo strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih in krepitev njihovih kompetenc. Objavljeno javno povabilo je priložnost za začetek prilaganja kadrovske politike podjetij na demografske spremembe, predvsem na zmanjševanje deleža delovno sposobnega prebivalstva in višanje starostne strukture zaposlenih.

Podjetja vseh velikosti in panog

Finančne spodbude so namenjene podjetjem vseh velikosti in panog ter samozaposlenim za pripravo strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih, za katere bodo podjetja, glede na število zaposlenih, lahko pridobila do 3000 evrov. Za posameznega starejšega zaposlenega pa bodo podjetja lahko pridobila do 1800 evrov. Ciljna skupina so podjetja, ki imajo zaposlene starejše od 45 let, zlasti starejše od 50 let. Javno povabilo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Ponudbo (prijavnico) lahko zainteresirana podjetja vložijo do porabe sredstev oziroma najpozneje do 30. oktobra.

Informativni delavnici

Zainteresirana podjetja vabljena na informativni delavnici, kjer bodo predstavili vse podrobnosti povabila. Prva delavnica bo že prihodnji torek, 13. avgusta, od 9. ure do 11.30. v stavbi Triglava na Dunajski 22 v Ljubljani. Druga delavnica pa bo v ponedeljek, 19. avgusta, od 9. ure do 11.30 na Regionalni gospodarski zbornici Celje na Ljubljanski 14. Udeležba je brezplačna, število mest pa omejeno. Prijavite se lahko na spletni strani www.sklad-kadri.si, kjer je objavljeno povabilo s podrobnejšimi informacijami. zm