Na Družbi za upravljanje terjatev bank (DUTB) so za STA pojasnili, da bo t. i. slaba banka v tej fazi edini lastnik družbe in bo z njo tudi upravljala. Kot je nedavno pisal časnik Dnevnik, naj bi vodenje družbe v začetni fazi prevzel Žiga Gregorinčič.

DUTB je namreč februarja na podlagi sklepa vlade zasegla delnice Istrabenz Turizma, ki ima v lasti šest hotelov v Portorožu (Grand hotel Portorož, Riviera, Slovenija, Apollo, Mirna in Neptun), in s tem pobotala terjatve, ki jih je imela DUTB do holdinga Istrabenz. Vlada je obenem DUTB naložila, da po sprejemu naložbenega dokumenta za naložbo v družbo Istrabenz Turizem, kar se je zgodilo konec maja, ustanovi namensko družbo in nanjo prenese delnice.

DUTB je tudi 100-odstotna lastnica Thermane, kar je postala s pretvorbo terjatev v kapital v postopku prisilne poravnave turistične družbe, ki upravlja z zdraviliško-turističnim kompleksom v Laškem. V postopku prisilne poravnave je bilo sicer kar nekaj sporov in sumov nepravilnosti, zaradi česar je policija lani jeseni vložila tudi kazenski ovadbi. Vlada je ob potrditvi naložbenega dokumenta za Istrabenz Turizem zapisala, da bo namenska družba predstavljala zametek za oblikovanje državnega turističnega sklada, ki je ključen za načrtovano konsolidacijo slovenskega turizma skladno s strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021.

Na turistični sklad naj bi poleg Istrabenz Turizma in Thermane prenesli tudi naložbe v neposredni ali posredni lasti države v družbah Sava Turizem, Hoteli Bernardin, Adria Turistično podjetje, Unitur, Terme Olimia in predvidoma tudi Hit.

Kako natančno se bo to zgodilo, še ni jasno. Na Slovenskem državnem holdingu (SDH) so pojasnili le, da se bodo na novoustanovljeni sklad poleg omenjenih dveh DUTB prenesle še vse kapitalske naložbe iz portfelja SDH, Kapitalske družbe (Kad) in DSU, ki se ukvarjajo s turistično dejavnostjo. Te sicer zaležejo za okoli petino vseh turističnih zmogljivosti v državi. Sklad je še v ustanavljanju, ko bodo zaključeni vsi postopki, bodo lastniška razmerja med različnimi državnimi upravljavci kot družbeniki tudi javno objavljena, so navedli na holdingu.

SDH je sicer za namen izvedbe konsolidacije, upravljanja in prestrukturiranja turističnih družb v državni lasti pripravil dopolnitev letnega načrta upravljanja za področje turizma in upošteval usmeritve, ki izhajajo iz državne turistične strategije ter dosedanjih sklepov glede naložbe v Istrabenz turizem. Letni načrt je trenutno v potrjevanju na vladi in naj bi bil predvidoma potrjen jeseni. Na SDH so poudarili, da pred tem ne morejo komentirati podrobnosti iz dokumenta, vključno glede potrebne višine denarnih sredstev za izvedbo konsolidacije državnih turističnih družb.

So pa spomnili, da je vlada v turistični strategiji nalogo izdelave koncepta in opredelitve modela za konsolidacijo državnega turističnega portfelja zaupala SDH ter izrecno navedla, da se za ta namen oblikuje državni sklad pod okriljem SDH.

Holding je sicer kot del priprav na vzpostavitev državnega sklada julija v imenu države z Novo KBM že sklenil pogodbo o nakupu okoli 20,9-odstotnega lastniškega deleža družbe Terme Olimia, ki upravlja s turistično-zdraviliškim kompleksom v Podčetrtku in Termami Tuhelj na Hrvaškem.

Ker bodo z nakupom država in državne družbe presegle dodatni prevzemni prag, bo po prenosu delnic SDH objavil tudi prevzemno ponudbo za preostale delnice. Največja lastnika Term Olimia sta sicer s skoraj 25-odstotnim deležem Kad in skoraj 24-odstotnim deležem Slovenske železnice.

Družba Adria Ankaran, ki upravlja s turističnim kompleksom v tej najmlajši slovenski občini, je v skupno 95-odstotni lasti DSU in SDH, nekoliko večji izziv pri prenosu na novi sklad pa je družba Unitur, ki upravlja z zdraviliškim kompleksom v Zrečah in s hoteli ter smučiščem na Rogli. Unitur je namreč v lasti družbe Unior, ki je nanjo prenesel turistično dejavnost. V Uniorju imajo sicer državni akterji skupaj skoraj 50-odstotni delež, zreško podjetje pa želi turistično vejo že nekaj časa prodati.

Še nekoliko večji izziv predstavlja prenos družb Save Turizem in Hoteli Bernardin. Obe sta namreč v lasti družbe Sava, ki je še v prisilni poravnavi, obenem pa je v njenem lastništvu poleg SDH in Kada, ki imata skupaj nekaj več kot 46-odstotni delež, tudi sklad York s skoraj 43-odstotnim deležem. Prenos na državni turistični sklad bo tako terjal ureditev lastniških razmerij z Yorkom.

Glede novogoriškega Hita, kje imata SDH in Kad skupaj 40-odstotni delež, preostalo pa odpade na več občin na čelu z novogoriško, se medtem postavljajo vprašanja, povezana z igralniško zakonodajo in dejstvom, da se dejavnost družbe deli na igralniško in turistično, kjer je steber kranjskogorska družba Hit Alpinea. Ustanovitev državnega turističnega sklada ima za cilj lastniško in upravljavsko konsolidacijo državnih naložb v turizmu, izboljšanje finančne strukture še vedno precej zadolženih podjetij, poslovno prestrukturiranje in oblikovanje zadostnega potenciala za nove investicije.

Vse to sledi osnovnemu cilju turistične strategije, to je skupaj s promocijo in izboljšanjem infrastrukture po destinacijah dvigniti raven slovenskega turizma na višjo kakovostno in cenovno raven ter posledično podaljšati čas bivanja gostov in povečati dodano vrednost.