Občinska seja sicer, kljub temu da je trajala več kot tri ure, ni bila burna, saj so si bili svetniki ne glede na strankarsko pripadnost enotni. Tujih odpadkov v Trbovljah ne bo. Tovrstna problematika je v revirjih pereča že zaradi pol tretje stoletje dolgega rudarstva in drugih težkih industrij, na primer nekdanje termoelektrarne in cementarne oziroma Lafargea, ki so posledice in ceno pustile na degradiranih površinah tako na površju kot pod zemljo, pa tudi na zdravju ljudi. Energetika Ljubljana, ki je na podlagi pogodbe z družbo HSE začasno vozila elektrofiltrski pepel na uradno zaprto deponijo, je po zagotovilih obeh omenjenih podjetij na podlagi zahteve in prepovedi tako občine kot občanov začasno ustavila dovoz. Na seji pa so občinski svetniki sprejeli tudi sklep o prepovedi vsakršnega nadaljnjega dovažanja.

Sklep o prepovedi

Če spomnimo, občane in lokalno oblast je hudo razjezilo, da so se nevarni in strupeni odpadki, ki so se prej dovažali v Moravče na deponijo v Retju, vozili brez vednosti in še manj soglasja kogar koli v Trbovljah. Energetika Ljubljana je po zagotovilih obeh omenjenih podjetij na podlagi zahteve in prepovedi tako občine kot občanov začasno ustavila dovoz.

Med povabljenimi, ki so se seje udeležili, so bili direktor HSE Ervin Renko, predstavnik RTH Trbovlje v likvidaciji Urban Berger, poslanca v DZ Primož Sitar in Soniboj Knežak, predstavnica Civilne iniciative Trbovlje Nasta Doberlet Bučalič in predstavnik ljudske iniciative iz Moravč Matjaž Marolt. Presenetljivo pa ni bilo nikogar z Arso, ministrstva za okolje in prostor ter Inšpektorata RS za okolje in prostor. Kljub pojasnjevanju in prepričevanju, da naj bi šlo za nenevarne odpadke, s katerimi bi sanirali degradirana območja in celo uredili okolje, so bili svetniki odločno in soglasno proti. Sprejeli so sklep o prepovedi vsakršnega dovažanja odpadkov. Na seji je bilo sklenjeno, da občina Trbovlje ne podpira in ne dovoljuje zbiranja, skladiščenja in predelovanja elektrofiltrskega pepela oziroma podobnih materialov potencialnih onesnaževalcev okolja na degradiranih površinah HSE EDT v Trbovljah, dokler se analize ne predstavijo na seji občinskega sveta.

Na naslednji seji o analizah

Na naslednji seji občinskega sveta naj družba HSE EDT predstavi rezultate strokovnih analiz odloženega materiala, ki so bile naročene. Predlaga se, da PP Trbovlje pogosteje izvaja nadzor nad dovažanjem tovornih vozil z naloženim odpadnim materialom na območje bivših eksploatacijskih površin. Na vprašanje Dnevnika, kam se potemtakem zdaj vozijo odpadki, direktor HSE Renko odgovarja, da jih Energetika Ljubljana skladišči sama. Na vprašanje, zakaj ti odpadki in pepel ne ostajajo v Ljubljani in se uporabljajo za gradnjo tam, če so res tako nenevarni in uporabni tudi v gradbeništvu in drugih panogah, je odgovoril, da ni pravi naslov za to vprašanje.