»Ovadba je popolnoma neutemeljena in ne temelji na dejstvih. Vlada aktivno pristopa k razreševanju vprašanj in dilem, ki se pojavljajo zaradi prevelikega števila medvedov in volkov v naravi,« so se za STA na ovadbo odzvali v kabinetu predsednika vlade.

Komisiji državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj ter za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sta v četrtek na zahtevo Tomažiča razpravljali o problematiki upravljanja z velikimi zvermi in zahtevali hitrejše izvajanje interventnega zakona o odvzemu medveda in volka iz narave, so danes sporočili iz državnega sveta.

Po daljši razpravi so državni svetniki z namenom, da se pereča problematika upravljanja z velikimi zvermi rešuje prednostno, učinkovito in hitro brez glasu proti sprejeli paket sedmih sklepov. V luči zagotavljanja večje varnosti državljanov in njihovega premoženja državni svetniki predlagajo, da pristojna ministrstva in inštitucije podrobno ocenijo dejansko stanje na terenu in predlagajo učinkovitejše ukrepe, ki bodo omogočili boljše upravljanje z velikimi zvermi.

Predlagali so tudi pripravo zakonskih in podzakonskih aktov, ki bodo odpravili težave operativne narave, ki se pojavljajo ob izvajanju interventnega zakona, zlasti v delu, ki določa lovska območja. Prav tako so bili državni svetniki večinskega mnenja, da se mora odvzem velikih zveri prioritetno izvajati na območjih, kjer se pojavljajo škode in kjer je moten normalni ritem življenja lokalnega prebivalstva.

V soboto protest v Velikih Laščah

Pri ocenjevanju višine škode, nastale pri napadu velikih zveri, se mora upoštevati tudi vsa posredna škoda, so poudarili. Ograje za zaščito premoženja pred napadi velikih zveri morajo biti dostopne za vse upravičence, ki te ograje zahtevajo, ne glede na to, ali so že utrpeli škodo zaradi napada velikih zveri ali ne. Ker ograje niso vedno najprimernejša rešitev, je potrebno pripraviti predlog dodatnih tehničnih rešitev, ki bodo prilagojeni posameznemu rejcu glede na značilnost reje in konfiguracijo terena.

Ob razpravi je bilo večkrat opozorjeno, da je trenutno stanje nevzdržno in da bi morali stremeti k vzpostavitvi takšnega števila velikih zveri, kot je bilo v obdobju, ko zaradi števila velikih zveri ni bilo večjih konfliktnih situacij v prostoru.

»Dejstvo je, da Slovenija ne zdrži takega števila zveri na svojem območju, zato je tudi vse večje število napadov volkov in medvedov, ki pustoši tako divjad kot tudi drobnico. Škoda na tem področju je vse večja in treba jo je odpraviti, preden bodo posledice še hujše,« so še dodali v državnem svetu. Prav tako so bili odločni, da se velike zveri ne smejo pojavljati na območjih, kjer jih v preteklosti ni bilo.

V luči vse pogostejših napadov volkov na rejne žival sicer v soboto Sindikat kmetov Slovenije pripravlja protest v Velikih Laščah. Prepričani so, da je prepočasno izvajanje zakona krivo, da se napadi in škode še vedno in vse pogosteje pojavljajo. Podporo shodu so napovedali v Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije in Zadružni zvezi Slovenije ter v političnih strankah NSi in SLS.

Ombudsman s pozivom pristojnima ministrstvoma

Varuh človekovih pravic Peter Svetina v luči sobotnega protesta zaradi vse pogostejših napadov volkov na rejne živali poudarja, da je vedno treba dati prednost človeškim življenjem. Tako poziva ministrstvi za okolje in za kmetijstvo, da skupaj aktivno pristopita k reševanju problematike in poskrbita za zaščito človeških življenj. »Cilj bi moral biti, da se interesi obeh področij - okoljskega in kmetijskega - usklajujejo in varujejo, vendar ne na račun ljudi,« je poudaril varuh človekovih pravic in dodal, da bo v prihodnjem tednu pri obeh resornih ministrstvih opravil poizvedbe.

Kot so sporočili iz Varuha človekovih pravic RS, gre po njihovem mnenju v konkretnem primeru »še za en primer težav na ravni medresorskega (ne)sodelovanja, ki v praksi pogosto pomeni nepotrebno zavlačevanje ali celo blokado postopkov sprejemanja odločitev in neredko hromi učinkovito odzivanje države na probleme ljudi«.