Pogodbo z izbranim izvajalcem so sicer podpisali že na začetku junija, del pa so se lotili na začetku počitnic, saj je v muzeju junija močno povečan obisk šolskih skupin. Ker gre za spomeniško zaščiteni objekt (dvorec Zaprice je razglašen za kulturni spomenik), se vsa dela izvajajo v skladu z izdanimi kulturnovarstvenimi pogoji in v sodelovanju s pristojno konservatorko. Predvidena je izvedba enake strehe in njenih krovsko-kleparskih elementov, kar pomeni varovanje izvirne oblike in izvedbe strešne konstrukcije ter obnovo strehe v prvotni, avtentični obliki. Dela potekajo skladno s pogodbenim rokom. Kot kaže, bodo končana še pred pogodbenim rokom, ki se izteče konec naslednjega tedna.