Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1B), ki je bil sprejet 18. junija letos, še določa, da mora KDD vse vrednostne papirje, ki do 31. avgusta 2019 ostanejo vpisani na ukinjenih registrskih računih, prenesti na skupni namenski račun za prenos na KAD. Takšnih vrednostnih papirjev je za kakšnih 19 milijonov evrov. ZNVP-1B tudi določa, da lahko med 1. septembrom 2019 in 31. decembrom 2021 zamudniki še zahtevajo prenos vrednostnih papirjev, ki so bili nekoč vpisani na registrskih računih, na svoje trgovalne račune, odprte pri članih KDD-ja, vendar morajo za to podati zahtevo KDD-ju. Zahteva mora biti upravno ali notarsko overjena. KDD mora opraviti prenos v 60-ih dneh. Dividende in druga izplačila iz naslova vrednostih papirjev od 1. septembra 2019 do dneva vložitve zahteve pripadajo KAD-u.

S 1. septembrom se bo pričela zadnja faza lastninjena nekdanjega družbenega premoženja, ki bo v majhnem delčku spet pristalo v državni lasti. Od začetnih dveh milijonov certifikatskih računov nam bo ostalo kakšnih sto tisoč trgovalnih računov za vrednostne papirje, odprtih pri petih članih KDD. Pri Novi KBM, NLB, SKB, BKS Banki in Iliriki. Neposredno v vrednostne papirje vlaga vsak dvajseti Slovenec.