Zaradi pred kratkim uvedenih izjem pri prepovedi tranzitnega prometa težkih tovornih vozil, ki lahko po 1. avgustu znova vozijo tudi po regionalnih in lokalnih cestah, je glas povzdignil šentjurski župan, mag. Marko Diaci. »Lokalne skupnosti o spremembi nismo bile obveščene, posledice pa so bile na cestah v občini Šentjur takoj vidne in občutene,« je oster Diaci. Spomnimo, da je Diaci na problematiko tranzitnega prometa, ki ima za posledico uničevanje cest, hrup, onesnaženje in obremenjenost s stoječim prometom, zlasti na regionalni cesti med Dolami in Šentjurjem, opozarjal že dolgo, od Družbe za avtoceste RS (Dars) pa zahteval, da sprejme ustrezne ukrepe. V prvi vrsti, da na avtocestnem izvozu Dramlje postavijo ustrezno signalizacijo za prepoved prometa tovornih vozil, težjih od 7,5 tone, razen za lokalni promet. Glede na to, da ima s tem težave več občin, je na njegovo pobudo marca letos Skupnost občin Slovenije v Šentjurju sklicala tudi sestanek s predstavniki direkcije za infrastrukturo, Darsa, policije in vodij medobčinskih redarstev in inšpektoratov z Jesenic, iz Vojnika, Trzina in Rogaške Slatine, na katerem so se strinjali, da so ukrepi, s katerimi bi tovorni promet zadržali na avtocestnem križu, nujni. Odredba o omejitvi tranzitnega prometa je za vozila, težja od 7,5 tone, na tistih glavnih, državnih in lokalnih cestah, ki imajo v koridorju zgrajeno avtocesto oziroma hitro cesto, začela veljati 1. junija. Direkcija RS za ceste je omejitve uvedla po vsej državi. »Učinki so bili nemudoma vidni in v dveh mesecih se je stanje na lokalnih in regionalnih cestah normaliziralo,« poudarja Diaci. A veselje je bilo očitno kratkega veka.

Čakajo na navezovalno cesto

»Že v prvih dneh avgusta je bilo na lokalnih in regionalnih cestah v naši občini ponovno zaznati močno povečanje števila težkih tovornih vozil. Ugotovili smo, da je direkcija za infrastrukturo naknadno sprejela dodatne spremembe prometne ureditve težkega tovornega prometa, tako da se prek mejnih prehodov Dobovec in Bistrica ob Sotli kot izjema dovoli promet težkih tovornih vozil, ki imajo natovarjanje ali raztovarjanje v Krapinsko-zagorski županiji, z avtoceste A1 na Hrvaško. O tem pa nas nihče ni obvestil,« pravi Diaci in dodaja, da je ta ukrep je popolnoma izničil pozitivne učinke zadnjih dveh mesecev.

Občina Šentjur je že pripravila vse potrebno za gradnjo težko pričakovane navezovalne ceste Dramlje–Šentjur, ki bi rešila problem tranzita skozi mestno jedro. Trenutno je projekt v fazi razpisa za izbor projektanta, s čimer v Šentjurju soglašajo, a se zavedajo, da bo do začetka gradnje preteklo še veliko vode. »Zato ponovno zahtevamo, da se projekt navezovalne ceste pospeši,« pravi Diaci.