Po njegovi oceni sprememba občinskega prostorskega načrta poteka skladno z načrtom in po veljavni zakonodaji. Na območju, kjer je načrtovana postavitev žage, potekajo raziskave Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki tudi mora dati svoje mnenje na občinski prostorski načrt, je pojasnil.

Žohar sicer pričakuje, da bo spremenjen občinski prostorski načrt, katerega sprejetje je bilo sprva napovedano za julij, sprejet še letos, če ne bo zapletov.

Škotska družba je najprej nameravala z gradnjo žage začeti že septembra lani, a je potem vse aktivnosti prestavila na letošnjo spomlad, ki pa se zaradi nesprejetja prostorskega načrta niso začele.

Braslovška občina je sicer lani sprejela občinski prostorski načrt, vendar ne tudi za območje Gomilskega, saj ni bilo jasno, ali se lahko območje žage načrtuje samo z občinskih prostorskim načrtom ali je treba sprejeti tudi občinski podrobni prostorski načrt.

Visokotehnološki lesnopredelovalni center na Gomilskem, katerega vrednost je ocenjena na 40 milijonov evrov, vključuje največjo žago v Sloveniji z zmogljivostjo razreza 300.000 kubičnih metrov lesa letno. BSW naj bi les od slovenskih žag začel odkupovati že prihodnje leto.

Celotna investicija, ki bo po napovedih prinesla skupno 170 novih delovnih mest, obsega proizvodne komplekse na treh lokacijah. Poleg centra na Gomilskem načrtujejo še peletarno in kogeneracijo na lesno biomaso v Šoštanju ter proizvodnjo palet in lesene embalaže v Letušu.