Čeprav je ministrica kmalu po težavah Darsa konec preteklega leta javno izjavila, da bo poskrbela za ukrepe, če se ugotovi pomanjkljivosti v veljavni regulativi, ni do zdaj naredila nič. Pisno sem se obrnil na njeno ministrstvo, da opozorim na pomanjkljivosti, ki jih sedanja ureditev pravzaprav omogoča. Ustno sem tematiko predstavil na njenem direktoratu za kopenski promet. Prisoten je bil tudi član uprave Darsa. In v posmeh vsemu se vsa kolobocija samo še nadaljuje. Tako popolnoma mimogrede se na projektu 2TDK sprejme najcenejšega ponudnika, čeprav je po medijsko objavljenih informacijah pri izbranem izvajalcu zaposlenih samo 11 delavcev. Da je razpon od 9 do 14 milijonov evrov nekaj normalnega, je resnično krepka neumnost. Zanimivo bi bilo, če bi se javno predstavil strošek dela posameznega ponudnika, da potem vidimo, ali smo res socialna država ali pa je vse skupaj le retorično leporečje.

Osebno sem se lahko prepričal, da posamezni mediji resnično namenoma dozirajo pomembne informacije javnosti glede na politiko uredništva. Sploh ni pravega interesa po raziskovalnem novinarstvu, da bi razjasnili nastale probleme. Ko sem bil za oddajo Tarča v decembru 2018 naprošen, da podam neko mnenje, mi je novinar RTV z nekaj vprašanji omogočil, da sem v osemminutnem pojasnjevanju nazorno nakazal, kje tičijo vzroki za težave. V vsebini oddaje pa so potem uporabili približno petnajstsekundni odlomek. In čez sedem mesecev ta isti Dars, ki je nasprotoval mnenju državne revizijske komisije, sprejme točno isto odločitev, ki mu je bila prej sporna. Zato menim, da ministrica z neko črno listo gradbincev ne bo rešila težav. Problemi so drugje, samo volja je potrebna, da se jih ugotovi. Kdor pa tega noče, ne more ali ne zna, naj raje ne zavaja davkoplačevalcev s populističnimi izjavami.

Ustava ima zapis, da smo socialna država, toda vsaj pri trošenju javnih sredstev za gradbeno dejavnost je ta država mačehovska do primernega plačevanja delavcev pri izvajalcih del. Da naj bi pravna država delovala, pa bi morali dokazati tudi s plačevanjem izvajalcev del pri javnih naročilih, in sicer predvsem tako, da se napake ne nagrajujejo.

Dušan Divjak, Spodnja Slivnica