Kar nekaj let so se nekateri mestni svetniki, še prej pa domače turistično društvo prizadevali, da bi na ptujskem gradu namestili zastavo, a je postavitvi droga nasprotovala stroka, ker naj bi to kazilo ptujsko veduto. Nova ptujska županja je s pritožbo na odločitev Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije uspela, občina pa je le prejela soglasje.

Odslej bo torej na grajskem dvorišču med konjušnico in vzhodnim stolpom večji del leta izobešena zastava z grbom Mestne občine Ptuj, ob državnih praznikih pa nameravajo izobesiti slovensko zastavo.

Na Ptuju so sicer občinski praznik slovesno zaznamovali že v petek z osrednjo slovesnostjo na dvorišču minoritskega samostana, ki je bila tokrat v znamenju praznovanja 1950. obletnice prve pisne omembe mesta v antičnem literarnem viru. Zaradi tega pomembnega jubileja naziv častnega in zaslužnega občana tokrat ni šel posamezniku, ampak celotnemu Ptuju. Županja Gajškova je v slovesnem nagovoru poudarila številne potenciale in priložnosti mesta.