Winston Churchill je svojčas izjavil: »Narod ima politike, kakršne si zasluži.« To njegovo misel bom ustrezno priredil za naše okoliščine: »Ljubljančani bomo imeli takšno pitno vodo, kakršno si bomo zaslužili.« Brezobzirnost kapitala namreč ne pozna meja, po toči zvoniti bo prepozno, škoda pa bo v ekološkem in zdravstvenem pogledu nepopravljiva. Zatorej pomenita molk in gluhonemost sokrivdo.

Na pritisk poslancev državnega zbora je ministrstvo za okolje (MOP) javno razpisalo oddajo ponudb za recenzijo projektne dokumentacije gradnje povezovalnega kanala C0 v MOL. Kdor je spremljal sejo obeh odborov in prisluhnil njihovim sklepom, se bo strinjal z mag. Ogrinom, da državne uprave kakor da ni. Poslanci vseh političnih strank so na tej seji namreč enoglasno podvomili v nepotrebno, škodljivo, strokovno neutemeljeno priključitev kanalizacijskih omrežij Medvod in Vodic na ljubljansko centralno čistilno napravo. Zato so zahtevali neodvisno strokovno revizijo pomanjkljive projektne dokumentacije, ki naj strokovno, ekološko in ekonomsko utemeljeno dokaže najboljšo rešitev. Namesto tega jim bo MOP s tem razpisom očitno podtaknil le najcenejšo recenzijo gradnje povezovalnega kanala C0 v MOL.

V nasprotju z Nemčijo, kjer je to najstrožje prepovedano, se v Sloveniji umske dejavnosti in storitve inženirjev javno razpisujejo. Posledica je vedno hujši padec strokovnega znanja na področju načrtovanja in gradnje komunalne infrastrukture, ki se katastrofalno odraža v predragih, slabo delujočih ali celo ekološko škodljivih komunalnih napravah. Umske storitve in dejavnosti se torej pri nas izbirajo izključno po najnižji ponujeni ceni, pri čemer je strokovna kakovost ponujene storitve nepomembna.

Tekmovanja v ponudbi najnižjih cen so mogoča samo, ko povpraševalec določene dejavnosti ali storitve prejme ponudbe večjega števila ponudnikov, ki jih lahko glede cen medsebojno primerja. Taka primerjava cen pri umskih dejavnostih in storitvah ni mogoča, saj v teh primerih ne gre za »robo«, temveč za kakovostno individualno ustvarjalno storitev ali dejavnost, ki je vedno vezana na konkretni primer. Projektant lahko usmeri vse svoje umske sposobnosti v kreiranje optimalnih rešitev v prid investitorja le, če spremlja in sodeluje v vsem postopku izvedbe naprave in je finančno neodvisen. To pomeni, da morajo biti njegove storitve in dejavnosti investitorja zadostno honorirane, da se mu tako omogoči eksistenčni temelj za njegovo neodvisno kakovostno delovanje.

Prenizki honorarji prisilijo slovenske projektante k zmanjšanju obsega in kakovosti storitve ali (na račun odpovedi neodvisnosti) k iskanju dodatnega vira za »dopolnitev« nezadostnega honorarja. Njihova temeljna strokovna naloga ni več neodvisno iskanje ekonomsko in ekološko optimalnih tehnoloških rešitev samo za investitorja, temveč (kot inženiringi) zastopajo in predpišejo še izdelke licenčnih ponudnikov in dobaviteljev naprav in opreme, saj si le na tak način iz teh virov »izravnajo« prenizko ponujene honorarje. Tako se (za nekaj sto ali tisoč evrov prihranka) pri honorarjih povzroča skrajno negospodarno in neekološko razmetavanje finančnih sredstev velikostnega reda sto tisoč ali celo milijonov evrov.

Nemški investitor si lahko neposredno izbere konkretnega, le sebi odgovornega projektanta, ki ima največje strokovno znanje in izkušnje, saj je natančno predpisana višina honorarja (v nekaj odstotkih končne izvedbene cene) ista za vse projektante in se od nje ne sme odstopati. Projektant z obsežnejšim strokovnim znanjem in izkušnjami bo torej za isti (praviloma zaradi nižje investicije celo nižji) končni honorar nagradil investitorja s tehnološko optimalno in stroškovno cenejšo napravo, torej z občutno nižjimi skupnimi (investicijskimi ter obratovalnimi) stroški.

Žal so moji slepi in gluhonemi strokovni kolegi, predvsem na IZS, državnih uradih in fakultetah, brezbrižno in lakajsko dopustili propad gradbene stroke, nekdaj temeljne in vodilne panoge gospodarstva. Izguba spoštovanja do naše, nekdaj po znanju in izkušnjah sloveče stroke se aktualno izkazuje celo v oporekanju in nepriznavanju naših strokovnih sposobnosti in dejavnosti na področju vodenja projektov. Značilen pa je tudi njihov zagrizen strokovni molk glede kanala C0.

Franc Maleiner, univ. dipl. inž. kom., Ljubljana