Boris Jevšnik je zbiratelj stvari, povezanih z rudarsko preteklostjo in zgodovino. Povezal se je z Rudarskim muzejskim in etnološkim društvom Srečno Zagorje. Skupaj so pripravili razstavo rudarske opreme, ki je postavljena v delu že obnovljenega in prenovljenega rova pri zagorskem Sparu oziroma pri tribunah in tako imenovanem mostu ljubezni. Nekdanje skladišče goriva, maziv in razstreliva je glede na naravo razstave kot nalašč zanjo. Približno 400 predmetov, ki so na ogled, obiskovalcu daje občutek, kot da bi vstopil v rudarsko skladišče globoko pod zemljo. Sicer gre le za del zbirke, ki je še obsežnejša. Vsak predmet je postavljen posebej, saj priča o zgodovini in nekem obdobju, večini obiskovalcev pa se zdi bržkone najzanimivejša 120 let stara rudarska svetilka, imenovana zihrca.

Rudarska učna pot

Društvo je razstavo pozdravilo zaradi svoje siceršnje dejavnosti, poslanstva in aktivnosti. Rudarstvo v revirjih počasi, a neogibno mineva, spričo česar si društveni aktivisti za zanamce prizadevajo ohraniti spomin na del preteklosti, ki je tako neizbrisno zaznamovala te kraje v minulem poltretjem stoletju. »Da bodo vedeli, od kod prihajajo in izvirajo,« pravi Franci Brinovec, član društva Srečno Zagorje, in doda, da so v društvu veseli, ker tudi mlade, nove generacije kažejo zanimanje za našo preteklost.

Razstava je sicer le del aktivnosti društva. Med drugim so sodelovali tudi pri ideji o povezavi rudniških rovov in s tem pridobitvi uporabe opuščenih prostorov. Resni so namreč načrti o ureditvi prostorov za različne podzemne razstave, koncerte in prireditve, svet pod zemljo bi povezoval tudi mini rudniški vlak za obiskovalce. Tako društvo kot tudi v Zagorju nasploh v pretekli in polpretekli zgodovini vidijo zelo dobro turistično privlačnost, ki jo je treba le predstaviti in ponuditi na pravi način. Preurejanje in obnova rova, kjer je razstava, sta tako le del idej in načrtov. Realizirali so denimo že Rudarsko učno pot po vseh rudniških jamah v Zagorju in okoliških naseljih v občini od Europarka prek Ruardija, krušne peči v Kisovec in do Rudarskega muzeja.