DRI upravljanje investicij, d. o. o., (v nadaljevanju DRI) za družbo 2TDK ne opravlja in nikoli ni opravljal ne inženirskih ne katerih koli drugih storitev, vezanih na javno naročilo »Izvedba objektov za prečkanje doline Glinščice pri izgradnji drugega tira železniške proge Divača–Koper«. DRI inženirske, konzultantske in druge storitve izvaja na podlagi vsakokratnih pogodb, sklenjenih s posamičnimi naročniki. Z naročnikom 2TDK ima DRI trenutno sklenjeno eno pogodbo, to je za izvedbo strokovnega nadzora nad gradnjo dostopnih cest v okviru pripravljalnih del za gradnjo drugega tira Divača–Koper.

Pri zapisu Stanka Štrajna, da »DRI opravlja inženirske storitve za 2TDK«, gre torej za nepoučenost in nepoznavanje dejstev ter za širjenje dezinformacij, ki utegnejo nepoučenega bralca zmesti in napeljati k sklepu, da DRI za 2TDK opravlja inženirske storitve nasploh. Posledica nevednosti in nepoznavanja dejanske vloge DRI pri aktivnostih investitorja 2TDK je tudi obtožba o nevestnem delu DRI, glede na to, da družba v postopkih oddaje omenjenega javnega naročila sploh ni sodelovala.

Omenjeni navedbi Stanka Štrajna, kot tudi večina njegovih siceršnjih spletnih zapisov, sta odraz nepoznavanja aktualne problematike, pavšalnih ocen in ugibanj. Opažamo, da avtor tudi sicer v svojih javno dostopnih zapisih – ko gre za DRI – dejstva praviloma ignorira, pogosto ugiba in se trudi DRI čim večkrat diskreditirati. Racionalnih razlogov za to ne poznamo, posledica pa je krnitev ugleda DRI in povzročanje poslovne škode.

Prepričani smo, da ga je avtorica prispevka – kot poznavalca javnonaročniških postopkov v času njegovega službovanja pri Družbi za avtoceste – citirala v dobri veri, računajoč na verodostojno strokovno mnenje in ne na natolcevanje in kritiziranje brez objektivnega pristopa.

Tina Bučić

služba za korporativno komuniciranje, DRI upravljanje investicij, d. o. o.