»Izvoz z avtoceste v Arji vasi je nujno potreben posodobitve, saj ob konicah že zdaj nastajajo prometni zamaški. Ko bo jeseni odprl vrata še Lidlov logistični center, se bodo prometne razmere močno poslabšale in si ne upam niti pomisliti, kako bo,« je ob obisku ministrice za infrastrukturo Alenke Bratušek v začetku leta poudaril župan občine Žalec Janko Kos. Zdaj je odprtje Lidla pred vrati, avtocestni priključek pa, razen montažnih plastičnih robnikov, ki so jih namestili, da bi preprečevali voznikom, da zapeljejo na avtocesto v napačno smer, kar kliče po posodobitvi.

Najprej začasna semaforizacija

A že to jesen, predvidoma konec oktobra, Direkcija za infrastrukturo in Dars načrtujeta rekonstrukcijo. Sprva bo ta le začasna in bo hkrati s semaforizacijo križišč vključevala širitev izvoznih krakov priključka v Arji vasi, kar bo omogočalo ureditev tako imenovanih mimobežnih pasov za tiste, ki bodo zavijali desno. S tem ukrepom se sicer ne bo mogoče izogniti občasnim zastojem, bo pa promet na avtocesti in v križiščih pregleden in bolj varen. »Takšna začasna rešitev bo veljala do izvedbe trajne rešitve, ki je predvidena v letu 2021, po predhodni izdelavi projektov,« pojasnjuje Jan Sajovic iz Darsove službe za upravljanje prometa in prometne varnosti. Kot dodaja, trenutno v Darsu skupaj z Direkcijo za infrastrukturo in občino Žalec proučujejo in usklajujejo dokončne rešitve.

Promet se je povečal

Avtocestni odsek Arja vas–Vransko je bil predan v uporabo leta 1997, priključek v Arji vasi pa je vse do danes ohranil obliko tako imenovanega diamanta, kar pomeni, da je priključevanje izvoznih krakov z avtoceste na glavno in regionalno cesto izvedeno prek dveh klasičnih štirikrakih nesemaforiziranih križišč. »A na izvoznih krakih zaradi gostega prometa na cesti Črnova–Arja vas in Arja vas–Žalec občasno prihaja do zastojev. Že pred štirimi leti smo zato izvedli postopek javnega naročila za izdelavo projektne dokumentacije za rekonstrukcijo križišč in se odločili za ureditev dveh povezanih krožnih krožišč. Ker je od takrat do danes prišlo do večjih sprememb, poslovna cona Arnovski gozd pa se še širi, je tudi občina Žalec naročila prometno študijo za širitev na bližnje cestno omrežje oziroma avtocestni priključek,« še pove Sajovic. »Analizo sta na osnovi novih podatkov za Dars izdelala Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, ter Prometno tehniški inštitut, ponovno smo opravili tudi celodnevno štetje prometa, rezultati pa so razkrili, da se je obremenitev v zadnjih štirih letih bistveno povečala,« strne ugotovitve Sajovic. Zato so v Darsu izdelali novo analizo in pripravili več variant, kako bi avtocestni priključek rekonstruirali. Za najustreznejšo se je izkazala rekonstrukcija obeh križišč v smislu Diverging Diamond Interchange. »Gre za semaforizacijo križišča, pri katerem bi se z vodenjem in križanjem posamezne smeri izognili zavijanju levo. Tako obliko križišča so najprej izvedli v Združenih državah Amerike, zdaj jih je več tudi že v Evropi, zlasti v Franciji in na Danskem,« pojasnjuje Sajovic.