Kot so za STA še sporočili iz kidričevskega podjetja, je bilo na skupščini prisotnega 100 odstotkov kapitala, vse sklepe pa so potrdili v predlagani vsebini. Za revizorja poslovanja v naslednjih treh letih so imenovali revizijsko družbo Mazars iz Ljubljane.

Sicer pa razmere v aluminijski industriji tudi letos ostajajo še naprej nepredvidljive, trendi zadnjih mesecev pa nakazujejo padec cen osnovnih surovin in rast cene energije. Borzna cena aluminija se je v zadnjem mesecu umirila na ravni 1800 dolarjev za tono, premije za večino izdelkov pa so pod pritiskom in zato v trendu padanja.

»Zaznati je prvo ohlajanje povpraševanja, predvsem v avtomobilski industriji naročila nekoliko odstopajo navzdol od planiranih. Ocenjujemo, da so trenutne razmere v veliki meri odraz dokaj premišljene politike ZDA, ki s svojimi ukrepi ščiti svojo industrijo in utrjuje globalno močni položaj, ter z ukrepi proti Kitajski posredno v dokaj nezavidljiv položaj postavlja Evropo,« meni Drobnič.

Doseganje letošnjega plana bo izziv

Vse to po njegovem vpliva tudi na poslovanje Taluma, na kar se odzivajo s še bolj izrazitim spreminjanjem strukture svoje metalne bilance in posledično strukture svoje proizvodnje. Za doseganje skupnega fizičnega obsega prodaje tako delno primarni aluminij, proizveden v Talumu, nadomeščajo s predelavo različnih vrst sekundarnega aluminija, ki ga bodo letos pretalili več kot 70.000 ton in iz njega izdelali produkte z višjo dodano vrednostjo.

Glede na realizirane poslovne rezultate v prvi polovici leta Drobnič ocenjuje, da bo doseganje za letos zastavljenega finančnega načrta velik izziv. Vendar ob tem dodaja, da je plan, ki predvideva 374 milijonov evrov prihodkov in 3,9 milijona evrov čistega dobička z ukrepi optimiranja poslovanja, ki jih izvajajo, v trenutnih razmerah še vedno mogoče realizirati.