Za najmanj sto tisočakov naj bi kranjska zakonca pri trgovanju z vrednostnimi papirji ogoljufala zakonca s Krasa, je pokazala preiskava koprskih kriminalistov. Očitno pa to še ni vse – osumljenca je ovadilo še šestnajst oseb z različnih koncev države, največ iz Ljubljane. Teh 16 naj bi skupno oškodovala za več kot 570.000 evrov.

Kot je ugotovila policija, sta Kranjčana že poleti 2009 z lažnimi obljubami dosegla, da sta oškodovanca enega od njiju pooblastila za upravljanje njunih najmanj 50.000 evrov gotovine. Dve leti pozneje sta ju prepričala v domnevno izjemno ugodno in netvegano investiranje in na bančni račun družbe iz Hongkonga sta nakazala še 50 tisočakov. Da bi ju zavedla, kako dobro je bil naložen denar, sta ju do predlani po pošti celo redno obveščala o domnevni donosnosti naložb. Dostop do stanja vložkov sta imela tudi prek različnih spletnih strani investicijskih skladov, vendar nobeden ni imel ustreznega dovoljenja, poleg tega jih ni nadziral regulator za trg vrednostnih papirjev.

Gorenjca sta zakoncema obljubljala donosno vlaganje in izplačilo vložkov z ustvarjenim donosom v manj kot enem letu. Ta rok se je potem iz različnih razlogov in zaradi »boljših priložnosti« prestavljal v prihodnost, tako da nikoli nista dobila nobenega izplačila. Kot je sporočila Anita Leskovec s PU Koper, sta Kranjčana izkoriščala dolgoletno poznanstvo z oškodovancema, predvsem pa družbeni status, ki ga je na podlagi prejšnjih zaposlitev užival eden od osumljencev, ter karizmo in znanje s področja finančnih instrumentov.

Za takšno kaznivo dejanje goljufije je predpisana zaporna kazen od enega leta do osmih let. Policija potencialne vlagatelje opozarja, naj bodo pozorni pri sklepanju tovrstnih poslov in naj preverijo, ali imajo subjekti, ki ponujajo vlaganja v investicijske sklade, tudi ustrezna dovoljenja oziroma pooblastila. V Sloveniji zakonodaja dovoljuje trženje enot investicijskih skladov osebi, ki ima dovoljenje agencije za trg vrednostnih papirjev. Fizične osebe lahko enote skladov tržijo po pooblastilu družb, ki so od agencije pridobile dovoljenje za opravljanje storitev in poslov v zvezi s finančnimi instrumenti v Republiki Sloveniji. Seznam teh družb in drugi seznami, ki urejajo področje trga finančnih instrumentov, so objavljeni na spletni strani agencije.