Kot je razvidno iz polletnega poslovnega poročila, danes objavljenega na spletnih straneh Ljubljanske borze, je Cinkarna, ki je polletni dobiček iz poslovanja znižala za 58 odstotkov na 11,6 milijona evrov, v šestih mesecih prodala 12 odstotkov več titanovega pigmenta kot v enakem obdobju lani. Zaloge pigmenta pa so se v prvi polovici leta znižale za 24 odstotkov in predstavljajo okoli dva meseca redne proizvodnje.

Podjetje je v polletju okrepilo prodajo na trgih tretjih držav, največji padec prodaje pa je bil na trgih nekdanje Jugoslavije, kjer se je obseg povpraševanja po pigmentu bistveno zmanjšal. Upadla je tudi prodaja na domačem trgu.

Ob koncu junija Cinkarna ni imela bančnih dolgov. Depoziti in sredstva na računih so tako znašali 26,5 milijona evrov, kar je 12 odstotkov manj glede na lansko primerjalno obdobje.

Po oceni uprave Cinkarne, ki jo vodi Tomaž Benčina, je bila likvidnost in solventnost podjetja vseskozi v okviru optimalne in načrtovane ravni. Ocenjuje tudi, da je najpomembnejši razlog za nekoliko slabšo prodajo v prvi polovici leta spremenjeno ravnovesje ponudbe in povpraševanja pigmenta, ki se odraža v nižjih prodajnih cenah.

V prvi polovici leta je družba za naložbe, nabavo osnovnih sredstev in nadomestne opreme ter okoljske naložbe namenila 4,6 milijona evrov, kar predstavlja 41,37 odstotka načrtovanih sredstev. Znesek je nižji od načrtovanega predvsem na račun koriščenja okoljskih rezervacij, ker so v prvem polletju uspešno pridobili potrebna dovoljenja, načrtovana sredstva pa bodo začeli koristiti v drugi polovici leta.

Glavnina investiranih sredstev je bila sicer namenjena proizvodnji titanovega dioksida, za izboljševanje kakovosti proizvodov, zagotavljanje načrtovane količinske proizvodnje in zmanjševanje okoljskih vplivov.

V družbi pričakujejo, da se bodo v drugi polovici leta razmere zaradi vdora kitajskega materiala in ohlajanja svetovnega gospodarstva poslabšale in z njimi tudi poslovna uspešnost podjetja.