Voznike, ki iz Kopitarjeve ulice zavijejo na Poljanski nasip, je zato še do danes zjutraj o zapori obveščal trikoten prometni znak s klicajem in pripisom »popolna zapora«. Ker tuji turisti – teh je v mestu trenutno precej, saj je turistična sezona na vrhuncu – ki se v mestu pripeljejo z avtomobilom ali celo avtodomom, napisa v slovenskem jeziku ne razumejo, se pogosto zgodi, da morajo potem na že tako ozkem Poljanskem nasipu avtomobile pri pošti ali uvozu v garažno hišo Kapitelj obračati.

Zato je občan v pobudah meščanov ljubljanski mestni občini že pred časom predlagal, naj trikotni prometni znak o popolni zapori zamenja s prometnim znakom za slepo ulico, »ki ga poznajo po vsem svetu«. Na občini so se nato občanu, kot je običajno v občinskih odgovorih na pobude, najprej zahvalili za prejeto pobudo, nadaljevali pa precej bolj ostro. »Javni prostor vzdržujemo, urejamo in obnavljamo za izboljšanje bivanjskega okolja za vse občane, zaposlene in obiskovalce. Iščemo najboljše možne rešitve, vsak rezultat pa je mogoče pohvaliti in tudi grajati. V več primerih, podobnih kot vaš, pa se izkaže, da so tovrstna mnenja ozkogledna in zajemajo le del vsebin, ki jih kompleksni prostor predstavlja,« so zapisali na občini.

Na ponovno vprašanje občana, »kako je lahko širokosrčen in dobronameren predlog, da se zapora ulice tujcem prijazno označi z mednarodno veljavnim znakom, ozkogleden«, so na občini zgolj ponovili zahvalo za pobudo in ponovno objavili prejšnji odgovor. Kljub temu so si na Magistratu po nekajdnevnem dopisovanju z občanom očitno vendarle premislili in »ozkogleden« predlog upoštevali. Danes so namreč delavci pod trikotni prometni znak o popolni zapori namestili še moder prometni znak za slepo ulico.