»Vse, kar želimo, je, da se spoštujejo predpisi in da se dela v skladu s predpisi,« je povedal Novak. Obravnavo je disciplinski organ zaprl za javnost na podlagi pravil službe v Slovenski vojski (SV), vendar pa je Novak prepričan, da je zakon o pravnem postopku, po katerem se vodijo disciplinski postopki v SV, nad omenjenimi pravili. »To pa pomeni, da bi bilo vodenje disciplinskega postopka na zaprti obravnavi nezakonito, zato v tem ne želim sodelovati,« je dodal.

Zato je Novak podal le pisno izjavo oz. zagovor, kjer se je skliceval predvsem na 76. člen ustave, ki opredeljuje sindikalno svobodo. Dodatno pa je pojasnil, da je vse, kar se mu očita, naredil v vlogi predsednika SVS ter na podlagi usmeritev sveta sindikata in sklepov njegovega izvršnega odbora.

Načelnica generalštaba SV Alenka Ermenc je disciplinski postopek zoper Novaka uvedla zaradi domnevne težje kršitve vojaške discipline. Iz sklepa o uvedbi postopka je razvidno, da naj bi predsednik SVS v času od 12. aprila do 7. maja letos brez pooblastila ali soglasja nadrejenega podajal izjave in stališča, ki materialno in moralno škodujejo ali bi lahko škodovale interesom delodajalca.