Kot so danes sporočili z zavoda za gozdove, so do 25. julija za posek zaradi podlubnikov označili za 470.000 kubičnih metrov drevja. V prvih štirih mesecih je bilo za posek izbrano večinoma drevje, napadeno od podlubnikov v poznopoletnih oz. jesenskih mesecih lanskega leta, skupaj za približno 161.000 kubičnih metrov.

V juniju in juliju pa se je izbira od podlubnikov poškodovanih dreves v primerjavi s predhodnimi meseci močno povečala - junija jih je bilo za 85.000 kubičnih metrov in julija za 196.000 kubičnih metrov, potem ko je bilo marca za posek označenih 52.000 kubičnih metrov drevja, aprila 37.000 kubičnih metrov in maja 27.000 kubičnih metrov.

Letošnji napad večji od lanskoletnega

To po pojasnilih zavoda kaže na številčno letošnjo prvo generacijo smrekovih podlubnikov. »Kljub neugodnim vremenskim razmeram za njihov razvoj so podlubniki med 1. majem in 25. julijem napadli približno 308.000 kubičnih metrov smreke. Če ga primerjamo z rekordnimi napadi, je letošnji napad vsaj polovico manjši, a žal zopet večji od lanskega v enakem obdobju, ki je znašal 287.000 kubičnih metrov,« so poudarili.

Najhuje je na Gorenjskem, Kočevskem in Koroškem. Zaradi poškodovanosti gozdov v vetrolomih v letih 2017 in 2018 so letos podlubniki večino poškodb povzročili zlasti na območju Kočevja in Slovenj Gradca, pa tudi Nazarij, Maribora in Kranja. Največje poškodbe so na območju Bleda, kjer se sicer nadaljuje prenamnožitev podlubnikov iz preteklih let.

Prenamnožitev podlubnikov v letošnjem letu prerašča v naravno nesrečo, so ob tem opozorili v zavodu. Po pričakovanjih bo zaradi vročinskih valov v juniju in juliju poškodovanost zaradi prenamnožitve že v sredini avgusta presegla 400.000 kubičnih metrov. To je namreč v posameznem koledarskem letu po zakonu o dodatnih ukrepih za odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov prag za prenamnožitev populacije oz. naravno nesrečo.

Najpomembnejši je pravočasen posek

Zavod za gozdove sicer izvaja poostren nadzor v ogroženih gozdovih. Revirni gozdarji napadena drevesa označujejo za posek ter lastnikom gozdov izdajajo odločbe za izvedbo poseka in zatiralnih ukrepov.

»Najpomembnejše je zagotavljanje pravočasnega poseka in odvoza neobeljenega okroglega lesa, naseljenega s podlubniki, iz gozda v predelavo na lesnopredelovalne obrate,« so poudarili v zavodu, kjer lastnike gozdov pozivajo, naj čim hitreje izvedejo z odločbo predpisana dela.