Študijo je pred dnevi objavilo skupno raziskovalno središče Evropske komisije, v njej pa je sodelovalo šestdeset mednarodnih strokovnjakov s področja vedenjskih in družbenih ved ter humanistike.

Kot so poudarili, bi boljše poznavanje človeških čustev in njihovo razumevanje lahko izboljšalo politične odločitve.

Ugotovili so tudi, da je politično prepričanje odvisno od vrednot in identitete, vendar se o teh vidikih premalo ve in govori. Prav tako dejstva sama po sebi niso dovolj prepričljiva, ampak jih je treba ustrezno predstaviti, da jih sploh opazimo in razumemo, še izhaja iz študije.

Strokovnjaki menijo, da bi bilo upad zaupanja v stroko in državo mogoče obravnavati le z večjo odprtostjo in javno razpravo o interesih in vrednotah.

Načelo političnega odločanja na podlagi dejstev je resno ogroženo, zato bi morali politiki, znanstveniki in civilna družba braniti ta temelj liberalne demokracije, so poudarili.

Skupno raziskovalno središče, ki deluje kot znanstveni in raziskovalni center Evropske komisije, je ob tem objavilo javni razpis, v katerem vabi strokovnjake k sodelovanju pri pripravi študije o vrednotah in identiteti v političnem procesu. Rok za prijavo je 10. september 2019.