Osnovni znesek minimalnega dohodka oziroma denarna socialna pomoč za eno osebo bo znašala 402,18 evra, doslej je znašala 392,75 evra. Varstveni dodatek bo znašal 591,20 evra, prej 577,34 evra, so povedali na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Otroški dodatek za prvega otroka do konca osnovne šole ali do 18. leta, ki je uvrščen v prvi dohodkovni razred, v katerem povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 188,02 evra, po novem znaša 117,05 evra. To je 2,74 evra več od prejšnjega zneska.

Dodatek za nego otroka po novem znaša 102,40 evra, za otroka s težko motnjo v duševnem razvoju ali gibalno oviranega otroka pa 204,80 evra. Dodatek za veliko družino s tremi otroki znaša 404,48 evra, dodatek za veliko družino s štirimi ali več otroki pa 491,52 evra. Pomoč ob rojstvu otroka znaša 286,72 evra, starševski dodatek 258,09, materialni stroški za otroka v rejništvu 298,26, plačilo dela rejniku pa 135,68 evra.

Državna štipendija brez dodatkov glede na uvrstitev v dohodkovni razred po novem znaša za tiste iz prvega dohodkovnega razreda, kjer povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 313,37 evra, 97,28 evra, če so stari do 18 let. Če so starejši, pa je 194,56 evra.

Višja je tudi Zoisova štipendija, ki za dijaka znaša 122,88 evra na mesec, za študenta pa 143,36 evra.

Subvencija za obrok študentske prehrane je po novem 2,69 evra.