Zunanja temperatura je takrat presegala 30 stopinj Celzija in čeprav so bila okna vozila odprta, bi se na tako vročem soncu vseeno lahko končalo usodno za psa, so v sporočilu za javnost izpostavili na mariborski policijski upravi.

Po podatkih policije gre za leto in pet mesecev starega nemškega ovčarja. Njegovega 60-letnega lastnika so policisti našli v bližnjem podjetju, kjer je izvajal podizvajalska dela.

Ker jo je pes odnesel brez posledic, bodo policisti zoper lastnika podali predlog za uvedbo postopka o prekršku Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Policisti ob tem poudarjajo, da v razgretem vozilu, tudi, če je to v senci, ni odgovorno puščati nebogljenih oseb in živali. Če se vozilo zapušča za krajši čas, naj pri vozilu ostane oseba, ki bo lahko v primeru nepredvidljivih situacij pomagala nebogljeni osebi ali živali.

Prav tako ni odgovorno puščati v teku vozila in klime v vozilu, saj se opisane nepredvidljive situacije lahko prav tako zgodijo, istočasno pa se motor vozila še dodatno pregreva.

Takoj je treba obvestiti policijo

Posameznik, ki opazi zaprto žival v zaklenjenem in zaradi visokih temperatur pregretem vozilu ravna pravilno, če o tem takoj obvesti policijo ali pa upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Ravno slednja je neposredno pristojna za varstvo živali, zaradi česar policisti pred vstopom v vozilo praviloma preko njih poskušajo zagotoviti prisotnost veterinarja ali njihovega inšpektorja, ki bo poskrbel za žival. V primeru, da to ni mogoče, pa poskušajo pridobiti vsaj njihov napotek o ukrepih za zaščito ogrožene živali.

Naloga policistov je, da poskušajo čim prej izslediti lastnika živali oz. vozila, in če pri tem niso uspešni, smejo zaradi preprečitve pogina živali v vozilo vstopiti tudi z uporabo sile. Pri tem morajo paziti, da se pri nasilnem odpiranju vozila ne povzroča nepotrebna škoda oziroma da način ustreza okoliščinam in nujnosti ukrepov.

Pred nasilnim vstopom v vozilo pa morajo policisti zagotoviti tudi lastno varnost in varnost drugih oseb v bližini, saj žival lahko postane tudi agresivna, so še zapisali v sporočilu.